Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
14742 Bridgeport RD. Tustin, CA 92780

Về Hội:

Tên Hội: CAU LAC BO HUNG SU VIET - The Vietnamese Historical & Cultural Performing
Arts Foundation
(a Non Profit Organization).
ARTICLES OF INCORPORATION – April 23, 2002.
Certificate of State of California dated Apr. 26, 2002
Tax exempt from State franchise or income tax, dated August 5, 2004 - Purpose:
Educational
Tax exempt from Federal income tax under section 501 (c) (3)  – dated Dec 15 - 2004.

Mục Ðích

  1. Tạo niềm tin cho giới trẻ VN về nguồn gốc dân tộc của mình.
  2. Tạo sự hiểu biết lịch sử Việt Nam để giới trẻ hãnh diện về thành tích oai hùng của Tổ
  Tiên.
  3. Phổ biến tài liệu Văn Hóa, Lịch Sử đến quần chúng, nhất là giới trẻ Việt Nam, qua
  những hình thức: Thi, Văn, Ca, Vũ, Nhạc, Kịch, Họa, Ðiêu Khắc, Tế Lễ, Thờ Phụng...
  4. Thành lập các Ban chuyên môn sáng tác Văn Học Nghệ Thuật để phổ biến Lịch Sử
  Việt Nam.

Thành Lập

  1. Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt là một tổ chức bất vụ lợi, đã sinh hoạt từ năm 2000 do một
  số anh chị em quan tâm đến lịch sử nước nhà, mong muốn các chương trình văn nghệ
  trình diễn trước quần chúng, hướng về đề tài Hùng Sử Việt Nam nhiều hơn.
  2. Sau một thời gian sinh hoạt, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt đã chính thức nhận được giấy
  phép hoạt động của Bộ Nội Vụ Tiểu Bang California từ tháng 4 năm 2002
  3. Thành lập những Câu Lạc Bộ tại địa phương nước Mỹ hay tại các quốc gia khác trên
  thế giới.


Tổ Chức

  Chia thành từng Ban để điều hành và sinh hoạt theo đường lối dân chủ. Ban Ðiều Hành
  và các Ban khác như Ban Kịch, Ban Thơ, Ban Nhạc, Ban Văn...cùng quyết định theo đa
  số.

Phương Hướng

  1. Phối hợp với các Hội Ðoàn, Ðoàn Thể trong các sinh hoạt về Hùng Sử Việt như: Hội
  Đền Hùng Hải Ngoại, Hội Cựu Học Sinh Bưởi Chu Văn An, Hội Cựu Nữ Sinh Trưng
  Vương, Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam, Nam California, Đoàn
  Thanh Niên Phan Bội Châu, Hội Thái Cực Quyền, Hội Nông Nghiệp Việt Nam, Tiên Long
  Võ Ðạo Bình Ðịnh, Hội Tây Sơn Bình Ðịnh, Ban Ðại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ, Giải
  Khuyến Học, Vũ Ðoàn Lạc Hồng, , Ban Ca Xuân Ðiềm,  Hội Hải Quân Cửu Long, Hội
  Thái Bình, Hội Hưng Yên, Hội Bắc Ninh,
  2. Từng bước chuyển giao công tác của Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt cho các thành viên
  trẻ.
  3. Giúp tổ chức sinh hoạt về Hùng Sử Việt tại các Vùng, Tiểu Bang Hoa Kỳ hay ở các
  nước khác trên thế giới bằng những tài liệu Lịch Sử, Kịch Bản, Video, CD, các bản nhạc
  Lịch Sử...
  4. Giúp thành lập những Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt tại địa phương thuộc các Tiểu Bang
  Hoa Kỳ  hay thuộc các Quốc Gia trên thế giới.

Thành Tích

  1- Thực hiện CD Hùng Sử Việt 1, gồm 8 bài ca lịch sử và một vở kịch thơ dã sử, tháng 12
  năm 2001.

  2. Tổ chức Ðại Nhạc Hội Hùng Sử Việt tại Little Sài Gòn, tháng 5/2002 - Ky I -
  ky II, ky III, ky IV, Ky V, Ky VI.

  3. Giới thiệu phim kịch "Mỵ Châu Trọng Thủy"
         
4- Xuất bản:
Tuyển Tập Kịch thơ dã sử Bất Khuất (2005).

  5-  Xuất Bản Tuyển Tập Thi Nhạc Vịnh Sử Việt Nam (3/24/2007)

  6. Tham gia trình diễn ca, nhạc, kịch lịch sử, soạn văn tế... trong các ngày lễ hội do các
  Hội Ðoàn, Ðoàn Thể tổ chức, như:

  o. Ðại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
  o. Kỷ Niệm Hai Bà Trưng
  o. Kỷ Niệm Hưng Ðạo Ðại Vương
  o. Kỷ Niệm Bà Triệu
  o. Kỷ Niệm 30 Tháng Tư.
         0  Ngày gây quỹ xây dựng Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại thành phố Westminster   
California.
  0  Hội Nghị Diên Hồng Bảo Toàn Ðất Tổ.
  0   Hội Chợ Tết do Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tổ chức

  7- Xuất Bản Tuyển Tập Những  Câu Chuyện về Luân Lý  và Đức Hạnh” (cùng với Ban
  Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California).


  Chương Trình 2008 & 2009 & tới nay (2018)

  Dự án sinh hoạt của CLB/HSV như sau:

  -        Góp Giỗ và Tham gia ngày Đại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
  -        Tham gia những ngày lễ chính thức kỷ niệm các vị anh hùng Dân tộc VN như Hai
  Trưng, Hưng Đạo Đại Vương, Lê Lợi..
  .
  -        Tổ chức những buổi nói chuyện về "Tiếng Việt Trong Sáng" & Lịch sử oai hùng
  của ông cha.

  -        Chương trình "THỐNG NHẤT CHỮ VIỆT" khởi đầu từ 2011 với "Nhóm Thực Hiện
  Từ Điển Việt Nam tại hải ngoại", và Hội Nghị Thống Tiếng Việt tại hải ngoại vào tháng 8 -
  2018. Chương trình này sẽ tiếp tục mỗi năm với một ủy ban"Thống Nhát Tiếng Việt".

  www.youtube.com/hungsuviet

  -       Phát giải thưởng Học Sinh Việt Gương Mẫu vào dịp Tết.

  -        Phát hành CD Hùng Sử Việt  
  .
  Sau day la dia chi lien lac cua he thong HSV tai cac Tieu Bang tren dat My:

  Địa chỉ liên lạc CLB Hùng Sử Việt
  (Address & Telephone of  Main Office)
  (Little SaiGon/Orange County/ South CA – 14742 Bridgeport RD., Tustin, CA 92780
  tele. 949- 278- 3758
  Founder: Song Thuan & CEO: Dr. Phạm Thi Huê & Staffs.
  Email:
  Website
  http://www.hungsuviet.us


  Địa chỉ liên lạc CLB/Hùng Sử Việt địa phương:
  (Address & Telephone of Local Office)

  1-        Địa phương Michigan và vùng phụ cận:
  (Michigan & environs)
  Vietnamese Historical and Performing Arts Association of Michigan
  533 Curzon - Rochester Hills, MI 48307 -  Phone: 248-894-3795
  Founder: Amie Nguyen
  Email: plhsv@yahoo.com
  President: Loan Dang
  Email: loandang101@aol.com
  Website
  Http://www.historyofvietnamese.com

  2-        Địa Phương Boston và  vùng phụ  cận:
  (Boston & environs)
  Founder: Hoang Long
  Co-Founder: Ha Uyen
  Email: hoanglong33@netzero.com

  3-        Địa  phương Virginia và vùng phụ cận:
  (Virginia & environs)
  Founder: Cao Nguyen
  Email: : tien victor <victorviet2000@yahoo.com>
  Website
  http://caonguyen.net/cn/viewtopic.php?t=515
  http://emavaban.com/forums/showthread.php?p=5205#post5205
  http://www.gachnoionline.org/diendan/index.php?showtopic=4315

  4-        Địa phương San José / Bắc CA và vùng phụ cận:
  (SanJosé/ North CA & environs)
  Founder: Dang Duc Bich
  Email: BichDang@aol.com
       
         
5- San Diego
       founder: Kim Trang - Nguyen Van Luc

      
  6- Úc Châu (Nhóm Trẻ)
©2003 Hùng Sử Việt
Bất Khuất
Kịch Bản Bi
Hùng Dã Sử Việt
Nam
Selected Skits of
Heroic Legends
in Vietnamese
History