Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt

Vua Lê Đại Hành và Thái Hậu Dương Vân Nga
Tranh Vi Vi (BS Nguyễn Song Anh Tú bảo trợ)