Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt
Hai Bà Trưng đánh đuổi thái thú Tô Định
(Tranh ViVi)
Cảm đề 1

Uy nghi lưng tượng, tuốt gươm thần
Nhị vị Anh Thư đưổi ngoại xâm.
Dũng mãnh quân Nam, cờ thét gió
Kinh hoàng giặc Hán, lửa vong thân.
Vương Sinh

Cảm đề 2

Trên voi trận tuốt gươm, khởi nghĩa !
Dáng oai nghiêm mang sức mạnh non sông
Từ nghìn xưa để lại giống anh hùng
Sống giông tố muôn đời không khuất phục!
Sơn Khê

Cảm đề 3

Trưng nữ Vương cưỡi voi đuổi giặc
Vung gươm thiêng diệt Hán xâm lăng
Cờ vàng phất bay ngời khí thế
Gươm bạc rực sáng cõi trời Nam.
XM


Văn Tế  Hai Bà Trưng

(3 hồi 9 tiếng chiêng trống trước khi đọc văn tế)

California, ngày 11 tháng 4 năm 2010 tức ngày 27 tháng hai
năm Canh Dần.
Chúng con, cựu nữ sinh Trưng Vương và thân hữu, cùng đồng
bào Hải ngoại, cúi đầu dâng hương trước bàn thờ anh linh Hai
Bà, kính cẩn đọc bài văn tế (chiêng trống):

Than ôi!
Giòng sông Hát mưa rơi lã chã
Đền Đồng Nhân, hương tỏa mong manh (chiêng trống)
Nước Nam quyền lực bạo hành
Tìm đâu Trưng Nữ đoạt thành, an dân?! (chiêng trống)

Nhớ xưa:
Thời Bắc thuộc tham tàn Đông Hán
Bủa luật rừng, thê thảm Lạc dân (chiêng trống)
Thái thú Tô Định bất nhân
Túi tham vơ vét tư trang bạc vàng!! (chiêng trống)

Nỗi hờn căm ngút ngàn sỹ khí
Lửa đấu tranh âm ỉ, bùng lên… (chiêng trống)
Ngài Thi Sách, huyện Châu Diên
Quyết tâm chống giặc, hy sinh thân mình! (chiêng trống)

May mắn thay!
Bà Trưng Trắc nghĩa tình sau trước
Nặng thù nhà, nợ nước hai vai (chiêng trống)
Cùng em Trưng Nhị, gươm mài
Phất cờ khởi nghĩa, đoạt ngay Lâu thành! (chiêng trống)

Tô Định sợ thất thần, bỏ trốn
Vùng Lĩnh Nam ba quận theo về (chiêng trống)
Sáu lăm thành quách yên bề
Hai Bà, ngôi báu trị vì nước Nam. (chiêng trống)

Nhưng hỡi ôi!
Trưng Nữ Vương ba năm mở nước
Triều Mê Linh mới được dựng xây (chiêng trống)
Mã Viện, lang sói một bầy
Đào rừng, khoét núi, dạn dầy xâm lăng (chiêng trống)

Ôi định mệnh, trái ngang vận nước!
Ách gông cùm vừa được gỡ ra (chiêng trống)
Dòng sông nghiệt ngã cuốn xa
Giấc mơ tự chủ, Hai Bà còn đâu?! (chiêng trống)

Chúng con nay:
Mỗi tháng hai, nhớ ngày mồng sáu
Nguyện lời thề, noi dấu Tổ Tiên (chiêng trống)
Giữ gìn hải đảo, đất liền...
Trường Sa, Bản Giốc tới miền Nam Quan (chiêng trống)

Xin Hai Bà chứng giám và Thượng hưởng!
(một hồi, 3 tiếng chiêng trống chấm dứt văn tế)

(Song Thuận – Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt -  soạn văn tế )