Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt
Bà Triệu
(Tranh ViVi)
“Hoành qua đường hổ dị”
“Đối diện Bà Vương nan”

Nghĩa là: “Vung giáo chống hổ dễ. Giáp mặt vua Bà khó”
Bất Khuất
Ấn bản điện tử