Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt
CÂU LẠC BỘ HÙNG SỬ VIỆT VỚI GIỚI TRẺ


Đối với các sắc dân sống trên đất Mỹ cũng như đối với cộng đồng Việt Nam ở đây, văn
hóa dân tộc là một nhu cầu  không thể thiếu vắng trong các sinh hoạt tinh thần.

Từ 30 năm nay, công cuộc tị nạn và định cư  của người Việt  chúng ta ngày một thêm ổn
định và khởi sắc, tránh được tệ nạn mất gốc, phần lớn là nhờ ở các nhà làm văn hóa, các
nhà giáo và giới truyền thông báo chí, đã kiên trì  liên tục để gìn giữ và phát huy truyền
thống văn hóa Việt Nam, ngõ hầu lưu truyền cho các thế hệ mai sau. Trong số những vị
đầy thiện tâm, thiện chí nói trên, phải kể đến Kỹ sư Nguyễn Song Thuận và Giáo sư Lê
Ngọc Loan cùng các đồng bạn, đã sáng lập và dầy công gây dựng nên Câu Lạc Bộ Hùng
Sử Việt, một tổ chức bảo tồn lịch sử Việt Nam bằng văn hóa nghệ thuật tự lực cánh sinh, ra
đới từ  gần 5 năm nay ở Nam Cali.

Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt bao gồm nhiều bộ môn như Thơ, Nhạc, Kịch, Vũ mà nội dung
đều hướng về sự khai triển và đề cao những hình ảnh hào hùng của dân tộc qua dòng lịch
sử. Chẳng hạn như thái độ Bất Khuất  không hàng giặc của Trần Bình Trọng, Chiến Thắng
Đống Đa của vua Quang Trung , hào khí của cụ Phan Thanh Giản ... Song song vào đó là
những bài thơ đầy cảm khái và nghĩa khí, những bài hùng ca...