Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt
VIETCH-PAF
Văn Tế Đuổi Cá Sấu: Lịch sử tái diễn
Năm  1282, thời vua Trần Nhân Tông (1279-1298), trong lúc nền ngoại giao giữa Đại Việt