Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt
Xin chào Việt  Nam - Bonjour VietNam
(Marc Lavoine)
Phạm Quỳnh Anh
Video
Quê hương & nỗi nhớ
Bonjour Vietnam

- Marc Lavoine -

Racontes moi ce nom étrange et difficile à prononcer
Que je porte depuis que je suis née.
Racontes moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,
Qui disent mieux que moi ce que tu n’oses dire.
Je ne sais de toi que des images de la guerre,
Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...

Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.
Un jour, j’irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.

Racontes moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds,
Qui me portent depuis que je suis née.
Racontes moi ta maison, ta rue, racontes moi cet inconnu,
Les marchés flottants et les sampans de bois.
Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,
Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...

Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
Un jour, j’irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.

Les temples et les Boudhas de pierre pour mes pères,
Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères,
Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères,
Toucher mon âme, mes racines, ma terre...

Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
Un jour, j’irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam (2 fois).
Chào Tổ Quốc Việt Nam

Kể em nghe : tên lạ lùng khó gọi
Mà em đã mang từ thuở chào đời ,
Triều đại và mắt xếch của giống nòi
Điều mà Người không dám nói thành lời .

Em chỉ hiểu Người qua những hình ảnh
Của chiếc trực thăng quay cuồng nổi giận ,
Trong cảnh điêu tàn khói lửa chiến tranh
Nơi quê hương em chưa biết một lần .

Em sẽ về chào đón hồn Quê Mẹ ,
Em về chào đón nước Việt ngàn khơi ,
Kể nghe mái tóc, màu da, chân bé
Mà em đã có khi mới chào đời .

Kể mái nhà tranh, con đường làng  
Và nói những điều em chưa được biết ,
Như các chợ nổi trên chiếc thuyền nan
Em chưa được nhìn thấy và quen biết .

Em chỉ hiểu Người qua những bức tranh
Của chiếc trực thăng quay cuồng nổi giận ,
Trong cảnh điêu tàn khói lửa chiến tranh
Nơi quê hương em chưa biết một lần .

Em  sẽ về quê chào đón hồn em
Em về chào đón nước nhà Việt Nam
Em về thăm viếng chùa miểu giùm cha
Thay mẹ ra đồng lúa thăm dân làm

Gặp lại những người anh trong ánh sáng
Găp lại các anh trong buổi kinh cầu
Thấy hồn em nơi quê nhà yêu dấu
Hiểu đuợc nguồn gốc, biết được giang san

Em sẽ về để chào đón hồn em,
Em về chào nước Việt Nam muôn đời.

Chiến hữu N.M.Châu chuyển dịch

Hello ! Vietnam

Please, tell me about this strange and difficult name to pronounce
that I had since I was born
Tell me about the old empire and the shape of my narrow and bridled yes
And all what you dare not tell me
I only know YOU by the images of the war
in the film of Coppola and the helicopters in rage

Someday, I will go there, someday to say hello to your soul
Someday, I will go there, to say hello to Vietnam

Please, tell me about my skin color, my hair, my small feet
that I brought since I was born
Tell me about your house, your road and all what I have never known
As the floating markets on the wooden small boats
I only know YOU by the photos of the war
in the film of Coppola and the helicopters in rage

Someday, I will go there, someday to say hello to my soul
Someday, I will go there, to say hello to Vietnam

I will visit the temples and the of Buddha’s statues for my fathers
I will visit the women working in the rice fields for my mothers
I will see my brothers in the prayers, and in the lights
I can touch my soul, I can know my origin and my land…

Someday, I will go there, someday to say hello to my soul
Someday, I will go there, to say hello to Vietnam .

Translated from a French song by Nguyen Minh Chau