Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt
Suối Mơ (Bài Thơ Bên Suối)
Văn Cao & Phạm Duy
Tiếng hát Ngọc Hạ