Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt
Chiều Trên Phá Tam Giang
Trần Thiện Thanh - Lời: Tô Thùy Yên
Lê Uyên & ThiênKim

Chiều Trên Phá Tam Giang