Câu Lạc Bộ
Please click here if
you cannot read the
Vietnamese
characters on this
website - Xin nhan
day neu Qui Vi khong
doc duoc chu Viet
tren trang nay
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt
*  BÀI CA QUỐC HẬN II (Dương thanh Phong) (updated) 7/14/08)
Bất Khuất
Ấn bản điện tử
Kịch Bản Bi Hùng Dã Sử
Việt Nam
Selected Skits of Heroic
Legends
in Vietnamese History
Vòng tay Tiên Rồng
Song Thuận (updated 8/17/2008)
STOPPING BY WOODS ON A SNOWY EVENING
By Robert Frost
Bài dịch của Dương Thanh Phong
LÝ GIẢI HAI BÀI THƠ:
Bài viết của Dương thanh Phong
CHIÊU HỒN TỬ SĨ
DƯƠNG THANH PHONG
Thơ phối âm I
vương mây, trà duyên, quán tâm, tiệc thơ, chờ
(Cao Nguyên, Hồng Vũ Lan Nhi, Vương Sinh, Ngọc Anh, Đặng Lệ Khánh, lê hải)
Thơ Phối Âm trích từ Quán Mây Việt Báo Online/Nhóm TV&TH– Cao Nguyên phụ trách
Thơ phối âm II
Ảo, Mộng, Vô thường, Bất diệt, Trở về, Tìm lời, Về thôi,  
Mừng Sinh Nhật, Mưa Ngâu
(Vương Sinh, Cao Nguyên, Sông Cửu, Đặng Lệ Khánh, HONG VU LAN NHI,
Không Quán
, Diêu Linh, lua9, ,Mây)
Thơ phối âm III
Lá và gió, Kiếp nào em là LAN, Rước đèn  
(Cao Nguyên, Mây, Vương Sinh, Nguyễn Đàm Duy Trung, Cát Vân,
HONG VU LAN NHI)
TƯỞNG NHỚ MẸ
Dương Thanh Phong
Cố vấn tâm lý:
1- Làm sao giúp con trẻ có thêm các tính tốt ?
2- Làm sao để đời sống luôn có hạnh-phúc ?
Thơ Hải-Thanh Phạm-Nguyên-Lương,
* Thơ Vương Sinh (updated 12/11/09)
* Xuân về...Nhớ lắm!  * Tôi khóc các anh * Người Hùng Ngụy Văn Thà  
* Hãy mở trang sử máu * Việt Nam Đất Nước (Phu Diem) * Nối Chí Hùng Anh
VIETCH-PAF
Thơ Trường Giang Đặng Xuân Mai

KHÚC HOÀNG CẦM
Thơ Vương Sinh

Tiễn Huyền Trân