Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt
Ngẩng mặt mà đi
Thơ Song Thuận - Nhạc Xuân Điềm - Hòa âm Quốc Toản - Ban Tù Ca
(Tranh vẽ trích từ “Việt Sử Bằng Tranh” - Soạn Giả: Bảo Vân Bùi Văn Bảo)
<bgsound src="http://www.hungsuviet.us/files/Ngangmatmadimoi.mp3" loop=true>
Sao cúi đầu tủi nhục?
Thôi sợ hãi mà chi!
Ngẩng mặt mà đi!
Ngẩng mặt mà đi

Ngẩng mặt mà đi!
Ngẩng mặt mà đi…
Như cha ông “Sát Thát”
Tiêu diệt kẻ xâm lăng
Ngẩng mặt mà đi!
Ngẩng mặt mà đi…
Theo dấu Hùng Sử Việt
Ôi giọt máu Quang Trung
Ngẩng mặt mà đi!
Ngẩng mặt mà đi…
Nghe “Bình Ngô Đại Cáo”
Đây nòi giống Tiên Rồng
Đi ta đi…ta đi…!
Lệnh Trưng, Triệu truyền ra!
Hịch Diên Hồng réo gọi
Đi ta đi…ta đi…!
Lý, Lê, Trần hiển hiện
Mau lấy lại Hoàng, Trường Sa
Đi ta đi…ta đi…!
Đạp gông cùm, phá ngục
Vượt trùng khơi, sông rộng
Ngẩng mặt mà đi!
Ngẩng mặt mà đi…
Ta hãy cùng xuống đường
Khi Tổ Quốc lâm nguy
Đi ,,,ta đi… ta đi!
Máu xương này góp mặt
Không hổ thẹn cùng tiền nhân
Ngẩng mặt mà đi!
Ngẩng mặt mà đi…
Không nghe tên bán nước,
Không nhượng đất cha ông
Tuổi trẻ hôm nay, xiết chặt vòng tay
Đang viết trang sử hùng cho Tổ Quốc mai sau
Hỡi đồng bào ơi!
Nước nhà lâm nguy
Biên thùy đang dậy sóng
Mau cùng  cứu sơn hà
!