Câu Lạc Bộ
Please click here if
you cannot read the
Vietnamese
characters on this
website - Xin nhan
day neu Qui Vi khong
doc duoc chu Viet
tren trang nay
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Kịch Nghệ


* Không còn là ảo tưởng

(Thoại kịch tâm lý xã hội, ba màn ba cảnh) - Song Thuận  Phóng tác*


Nguyên tác: The Glass Menagerie
Tennessee Williams

************************************************************
Kịch Thơ Ngụ Ngôn   
* Con gà trống và con cáo
(Kịch thơ ngụ ngôn một màn một cảnh)
Phỏng theo thơ ngụ ngôn La Fontaine
Nguời soạn:
Song Thuận
Phổ nhạc: Xuân Điềm
* CON SƯ TỬ VÀ CON CHUỘT NHẮT
(Kịch thơ ngụ ngôn 2 màn 2 cảnh)
      Người Soạn:
Song Thuận
     Phổ nhạc:     Xuân Điềm
*  CON VE & CON KIẾN
(Kịch thơ ngụ ngôn một màn hai cảnh)
Người soạn:
Song Thuận
Phổ nhạc:    Xuân Điềm
*  CHÓ SÓI VÀ CHÓ NHÀ
(Kịch ngắn ngụ ngôn một màn một cảnh)
Phỏng theo thơ ngụ ngôn của La Fontaine
Người soạn
:Song Thuận
Phổ Nhạc:Xuân Điềm
*  Chó sói giả người chăn cừu
(Kịch ngắn ngụ ngôn một màn một cảnh)
Phỏng theo thơ ngụ ngôn của La Fontaine
Người soạn:
Song Thuận
Phổ nhạc: Xuân Điềm
*  Chó Sói và Cừu non
(Kịch ngắn ngụ ngôn)                  
Phỏng theo thơ ngụ ngôn của
La Fontaine
Người soạn:
Song Thuận
*  Cô Be-Rét và bình sữa
(Kịch thơ ngụ ngôn một màn một cảnh)
     Người soạn:
Song Thuận
     Phổ nhạc: Xuân Điềm