Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt
BBC World Service phỏng vấn Hạm trưởng Lê Bá Hùng
(Person of the Week 2010)
Lần đầu tiên Hạm trưởng Lê Bá Hùng trở lại Việt Nam kể từ năm 1975
http://www.bbc. co.uk/vietnamese /vietnam/ 2009/11/091109_ lebahung_ interview. shtml
Hải Quân Trung Tá Lê Bá Hùng: Person of the Week
hạm trưởng khu trục hạm USS Lassen thuộc hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ
Bằng Lăng Hoa Tím Ngày Xưa

(NS. DƯƠNG ĐÌNH HƯNG)