Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt
* Tên bản nhạc nguyên thủy: “Đòi Lại Tên Thành Phố”
(Dược Sĩ Nguyễn Đức Năng thực hiện)
<bgsound src="http://www.hungsuviet.us/files/Saigoncuatoi.mp3" loop=true>
Ca sĩ Trương Minh Hoàng
Sài Gòn của tôi
Thơ Song Thuận
Nhạc Nguyên Thanh
1- Hãy trả lại tôi
Tên gọi Sài Gòn
2- Tên Phố tên Phường
Tôi đã nghe quen
3- Sài Gòn  dấu yêu
còn đầy kỷ niệm
4- Mãi mãi muôn đời
không thể thay tên!
5- Hãy trả lại tôi
Tên gọi ngọt ngào
6- Tên những con đường
Tôi đã đi qua
7- Tên những công viên
rì rào lá đổ
8- Những buổi tan trường
Ta đến tìm nhau
9- Trả lại tôi
Tên gọi Sài Gòn
10- Nhà thờ Đức Bà
Vang tiếng chuông ngân...
11- Chu Văn An, Gia Long , Trường Luật
12- Tên những ngôi trường
Bạn bè thân quen
13- Trả lại tôi
Công Lý, Tự Do
14- Chùa Vĩnh Nghiêm
Hương khói uy nghi
15- Đây Trưng Vương
Văn Khoa ngày nào
16- Hãy trả lại tôi
Hãy trả lại tôi
17- Trả lại tôi ...Sài Gòn của tôi...
18- Sài Gòn của tôi...
19- Sài Gòn của tôi...