Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt
Những Nẻo Đường Việt Nam (30 min.)
Informative program about stories and historical facts of special locations
and landmarks throughout Viet nam
(Host: Do Thanh)
* Làng Phù Đổng - Đền Thánh Gióng

*  Văn Miếu, Quốc Tử Giám và thi cử thời xưa

*  Nhà Thục và Loa Thành

* Cuộc Nam Tiến và Danh Thần Nguyễn Hữu Cảnh

*  Tỉnh Hà Tĩnh và danh nhân Nguyễn Công Trứ

*  Ba Mươi Sáu Phố Phường Hà Nội

*  Tỉnh Quảng Nam, vùng đất quí với
Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp

*  Ngũ Hành Sơn (Thắng cảnh Non Nước)

*  Hà Nội: Địa danh lịch sử và văn hóa
Bất Khuất
Kịch Bản Bi Hùng Dã Sử
Việt Nam
Selected Skits of Heroic
Legends
in Vietnamese History
Tỉnh Bình Định: Di tích Lịch Sử, Văn Hóa &
Mộ Hàn Mặc Tử (1912-1940)
updated 8/22/2008
VAN - TV
Phong Tục Việt Nam
Xưa và Nay (25 min.)
(Vietnamese Custom)
Host: Băng Châu