Câu Lạc Bộ
Please click here if you
cannot read the
Vietnamese characters on
this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc
chu Viet tren trang nay
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840

Văn Hóa

*  
Video

*  Thơ

*  Văn

*  Nhạc

*  Kịch Nghệ

*  Họa & Ðiêu Khắc
Kính mời quý vị  đọc
tập thơ
“Thao Thức”:
tác phẩm mới nhất
của nhà thơ
Cao Nguyên
(chưa xuất bản)

Xin click vào đây

“Thao Thức”

Xin click vào đây để nghe:

Nhạc Phổ Thơ
của Nhạc Sĩ
Phạm Anh Dũng
=============
Xin click vào   
VHN-TV
để đọc
“Những Nẻo Đường
Việt Nam”
****************
Xin click vào
Đề tài mới:
Giai Thoại Văn Chương
****************
Xin click vào đây để nghe
Những bài nói chuyện về
Văn Hóa & lịch sử

của nhà văn Bích Huyền
trên Đài VOA
================
Trang Kịch Nghệ đã
được updated với Bi Hài
Kịch Tâm Lý Xã Hội và
Kịch Thơ Ngụ Ngôn
Thiếu Nhi
Xin click vào:
Kịch Nghệ
===================
Xin click vào
VĂN
để đọc
CHỒNG CON
===========
Bất Khuất
Ấn bản điện tử
Kịch Bản Bi Hùng Dã Sử
Việt Nam
Selected Skits of Heroic
Legends
in Vietnamese History
Video
Thành công
của người Việt
ở Hải Ngoại.