Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt
VIETCH-PAF
HÌNH ẢNH ĐẠI NHẠC HỘI KY NIEM 10 NĂM HÙNG SỬ VIỆT
Ban Hop Ca HSV
Song Thuan, Phuong Le (ThuQuy), LS Michelle Mai, Bich Huyen & TS Thy Dung (Tham van)
Man Nhac Canh Gia Dinh Viet Ngu Tu Luc
Ban Hop Ca Gia Long
Ban Hop Ca Gia Long
The he thu 2 & thu 3 hung Su Viet
Ban Vu Hung Su Viet - Da Lan, Kim Bich, Quynh Hoa, Bich Dao, An Hao, Phuong Lan
Nguyen Van Khoa - Song Thuan
Phuong Lan, An Hao, Ngoc Van, Hong Van trong man "May Troi, troi het mot doi"
MC Do Tan Khoa - Thuong Nghi Si Lou Corea - Song Thuan
Phuong Linh - Song Thuan & Ban Tu Ca Xuan Diem
Ban Hop Ca Lac Hong voi Michelle Mai trinh bay "Hon vong Phu"
Quoc Nam - Phuong Linh (Sang Lap HSV Michigan)
Song Thuan (Sang Lap Hung Su Viet)
Que Huong (Hoi Truong Hoi Cuu Nu Sinh Gia Long)
Ngoc Loan - Bich Huyen
Tuoi tre Hung Su Viet
Cat Banh ky niem 10 nam Hung Su Viet
(Bruce Tran, Tiffany, Ngoc Loan, Song Thuan, Mai Khanh Le ngoc Phu, Que Huong, Van
Phuong, Phuong Linh)
Quan khach & Khan thinh gia tham du HSV 10 nam
MC Do Tan Khoa & Uyen Diem
Van Phuong & Ban Hop Ca Gia Long trinh bay "Hoi Trung Duong"
Nu Ca si Thuy Anh & Ca si Tuan Khai trinh bay " Trong Thuy My Chau"
Hoa Tau nhac dan toc - Doan Thieu Nien Lac Hong
Ca si Da Lan va Doan Vu Viet Cam
Bao Ngoc - Quoc Nam trong man "Tieng Trong Tay Nguyen"
Gia Dinh Viet Ngu Tu Luc voi "Nhung Buoc Chan Viet Nam
Phi Loan Ngoc Noi
Ban Kich HSV & Doan Vu Viet Cam trong man nhac kich  "Hoi Nghi Dien hong"
Nghe Si HSV Ha Phuong
Ca si Bao Nam & Duong Linh - Buu Tram trong man "Chieu tren Pha Tam Giang"
Ban Tu ca Xuan Diem voi nhac canh "Thap Lua Binh Ngo"
Trao lua cho the he Mang non
Doan Lan chua Dieu Ngu
Dong ca "Viet Nam Que Huong Ngao Nghe" truoc khi be mac
Ly Phong (Chu tich THSV ) & Mai Khanh Le Ngoc Phu (Hoi Truong Cuu NSTV)
Banh Sinh Nhat ky niem 10 nam HSV