Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt
VIETCH-PAF
MY LAN - Phong Su Cong Dong Phan 1
http://www.youtube.com/watch?v=Hav1oZOcczU
Đại Nhạc Hội Hùng Sử Việt Kỳ 8 – October 23, 2011   
Chủ đề: Chống Ngoại Xâm, Giữ Gìn Văn Hóa Việt
DVD  (VHN - TV)
MY LAN - Phong Su Cong Dong Phan 2
http://www.youtube.com/watch?v=JDsw0raGrHI
MY LAN - Phong Su Cong Dong Phan 3
http://www.youtube.com/watch?v=6CZzO_IRz8E
MY LAN - Phong Su Cong Dong Phan 4
http://www.youtube.com/watch?v=ClbDDYcjDXU
CLB-TNS TS #21 - Gs Song Thuan - CLB Hung Su Viet -
10/15/2011
http://www.youtube.com/watch?v=4nNrhsHAIHw
DVD Dai Nhac Hoi Hung
Su viet VIII = 2011
(tren YouTube
(loaded tu ban goc)

1-
NGHI LỄ
HỢP CA “LỜI MẸ ÂU CƠ”

HOẠT CẢNH "VIỄN KHÚC VIỆT NAM" (VIỆT NGỮ TỰ LỰC)  
HOẠT CẢNH "MẸ TRÙNG DƯƠNG"
HOẠT CẢNH NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM
(NGỌC VÂN - QUỲNH HOA)
GIẢI THƯỞNG HỌC SINH, SINH VIÊN VIỆT NAM GƯƠNG MẪU
TÂM SỰ HSV MICHIGAN (PHƯƠNG LINH)
HOẠT CẢNH "HÀ NỘI NGÀY THÁNG CŨ"
(VÂN PHƯƠNG – GIA LONG)  
HOẠT CẢNH BÀ MẸ SÀI GÒN (TÙ CA XUÂN ĐIỀM)
TRÌNH DIỄN Y PHỤC 4 MÙA (THÚY AN - THÂN HỮU)
HỢP CA  CON ĐƯỜNG CÁI QUAN (CA ĐOÀN ÁO XANH)
CA DIỄN “NƯỚC NON NGÀN DẶM RA ĐI”
(TAM CA TIẾNG  TƠ VÀNG)
KỊCH THƠ SÁNG NGỜI CHÍNH NGHĨA
CA DIỄN ĐÁP LỜI SÔNG NÚI (CNS LÊ VĂN DUYỆT)
BAN NHẠC TRẺ HÒA TẤU (ĐAN VY)
HOẠT CẢNH HÒN VỌNG PHU (DẠ LAN)
VÙNG LÊN CỨU NƯỚC CLB  (TÌNH NGHỆ SĨ)
NGÂM THƠ (HÀ PHƯƠNG, PHI LOAN, NGỌC NÔI)
TÌNH HOÀI HƯƠNG HOẠT CẢNH (THÚY AN)
CA TRÙ XUÂN MAI