Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt
BAN ĐẠI DIỆN CÁC TRUNG TÂM VIỆT NGỮ NAM CA
82
95 Westminster Blvd., Suite 270 - Westminster, CA 92683
(714) 799-0321 - Email: tavietlcs@yahoo.com
CÂU LẠC BỘ HÙNG SỬ VIỆT
3681 Hamilton St, Irvine, CA 92614-6630
(949) 786-6840 - Email: webmasterhungsuviet@yahoo.co
m
THÔNG CÁO SỐ 6 – THƯ MỜI

Giải thưởng Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu - 2010

Thể theo đề nghị của một số trung tâm Việt Ngữ, buổi Tiệc Trà và đúc kết Giải thưởng Học
Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu – 2010 được dời vào

chiều Chủ Nhật ngày 21 tháng 3, năm 2010.

Địa điểm:        8295 Westminster Blvd., Suite 270 – Westminster, CA 92683
Thời gian:        3pm – 5pm

Kính mời tất cả các thí sinh đã tham dự Giải Thưởng, quý phụ huynh và quý vị
Trung Tâm Trưởng
cùng hiện diện để hàn huyên và chia sẻ kinh nghiệm về cuộc tuyển
chọn.  Chi tiết chương trình buổi tiệc trà và đúc kết như sau:

•        Tóm tắt về Giải thưởng Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu – 2010.
•        Trao bằng khen và quà tặng đến tất cả các thí sinh tham dự.  
•        Các thí sinh được giải thưởng phát biểu cảm tưởng.
•        Chụp hình lưu niệm.
•        Tiệc trà thân mật.
•        Hạn chót thu nhận phiếu góp ý. (Hoặc có thể email về: QPT2010@yahoo.com)

Mọi đóng góp bảo trợ, tài chánh, tặng vật cho Giải Thưởng năm sau đều được miễn trừ
thuế theo thể lệ hiện hành.  Email liên lạc: QPT2011@yahoo.com.  Chi phiếu xin đề ”CLB
Hùng Sử Việt” với phụ chú “Quỹ Phần Thưởng 2011” và xin gửi về:
GIẢI THƯỞNG HỌC SINH, SINH VIÊN VIỆT NAM GƯƠNG MẪU - 2011
8295 Westminster Blvd., Suite 270 - Westminster, CA 92683

Sự hiện diện của quý ân nhân, thầy cô, phụ huynh, học sinh, sinh viên và giới truyền thông
là những viên gạch quý báu tiếp tục lót cho con đường Gương Mẫu của 4 lãnh vực: Học
Lực, Tiếng Việt, Hạnh Kiểm, Sinh Họat Học Đường và Cộng Đồng; ngày một tốt đẹp hơn.

Trân trọng,

Ban Điều Hành Giải Thưởng Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu - 2010,
TM Ban Đại Diện các TTVN                                        TM Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt
______________________________                        ______________________________
Nguyễn Văn Khoa                                                Nguyễn Song Thuận
VIETCH-PAF