Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt
VIETCH-PAF
Cụ Nguyễn Công Đạt

Gương hiếu học và thành danh nơi xứ người
Day la you tube ky niem  80 nam  cua cua than phu ong Nguyen Cong Binh,tuc la cu
Nguyen Cong Dat, mot cuoc doi luon nhan nhuc va hoc  hoi, tren 60 tuoi vua hoc
vua lam van con lay duoc bang master tuc thac si tai vien dai hoc Califonia state of
Los Angeles. " Duong di kho khong kho, vi ngan song cach nui. Nhung kho vi long
nguoi ngai nui e song". Hoi tat ca nhung ban tre, neu co dip ra xu nguoi, xin  dung
bao gio e ngai chi ca hay rang len, mac dau gia hay tre, van co the lam duoc. Hay co
gang, de khac phuc moi kho khan ."To tien oai hung, con chau hanh dien".
Con chau nen nguoi, to tien mung vui.
Luon hanh dien vi minh la nguoi Viet Nam.
Phuong Linh

For an English biography of Dat Nguyen, CLICK HERE.
Kính chúc mừng Bát Tuần Thượng Thọ Cụ Nguyễn Công Đạt là thân phụ Bác sĩ
Nguyễn Công Bình và  cô Phương Linh sáng lập Hùng Sử Việt Michigan

Gương sáng thành danh tại xứ người
Tiếng lành lan tỏa khắp  nơi nơi
Tuổi cao hiếu học, đời khâm phục
Trung Hiếu vẹn toàn, con cháu soi…

Song Thuận
www.hungsuviet.us