Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt
Thông Cáo
Giải thưởng Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu - 2010

Nhằm mục đích khuyến khích những học sinh, sinh viên Việt học giỏi, trau dồi đức hạnh, tham
gia các sinh hoạt công ích và phát huy khả năng lãnh đạo;  Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt
Ngữ Nam California và Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt vừa thành lập một Ban Điều Hành “Quỹ
Phần Thưởng Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu” do Cô Trần Thị LyLy điều hành.  

Mọi thắc mắc xin l
iên lạc về (714)799-0321 hoặc (949)786-6840; email: QPT2010@yahoo.
com.
Nhân dịp đón mừng Xuân Canh Dần 2010, Ban Điều Hành Quỹ Phần Thưởng dự trù sẽ trao
một số Giải Thưởng cho các học sinh, sinh viên đoạt giải các cấp Tiểu học,

Trung Học 1, Trung Học 2 và Đại Học; mỗi cấp gồm 3 Giải Thưởng và hạn tuổi như sau:

Giải Nhất:         $400.00        ||        Tiểu học:        12 tuổi hoặc nhỏ hơn
Giải Nhì:         $200.00        ||        Trung học 1:        15 tuổi hoặc nhỏ hơn
Giải Ba:         $100.00        ||        Trung học 2:        19 tuổi hoặc nhỏ hơn
                  ||        Đại học:        26 tuổi hoặc nhỏ hơn

Kính nhờ quý Thầy Cô các Trung Tâm Việt Ngữ, Quý vị Đại Diện Các Hội Đoàn Đoàn Thể và
quý vị Phụ Huynh Học Sinh, Sinh Viên, phổ biến rộng rãi và khuyến khích con em dự tranh
những giải thưởng này.

Giải thưởng tuyển chọn dựa trên
4 tiêu chuẩn: Học Lực, Tiếng Việt, Hạnh Kiểm, Sinh Họat
Học Đường và Cộng Đồng.  Đơn xin Tham Dự đính kèm, được nhận kể từ ngày ra thông báo
này
đến hết ngày 8 tháng 1 năm 2010, điền đầy đủ những phần trong đơn và gửi về:
GIẢI THƯỞNG HỌC SINH, SINH VIÊN VIỆT NAM GƯƠNG MẪU - 2010
8295 Westminster Blvd., Suite 270 - Westminster, CA 92683

Chúng tôi hân hạnh
đón nhận tiền bảo trợ và quà  tặng của Quý Vị Hảo Tâm dành cho
Quỹ Phần Thưởng Học Sinh Việt Gương Mẫu.  Chi Phiếu xin đề ”CLB Hùng Sử Việt” với phụ
chú “Quỹ Phần Thưởng” và gửi về địa chỉ nêu trên.
Mọi sự Đóng Góp đều
được Miễn Trừ Thuế theo thể lệ hiện hành.
Trân trọng,
Ban Điều Hành Giải Thưởng Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu,
TM Ban Đại Diện các TTVN                                        TM Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt
______________________________                        ______________________________
Nguyễn Văn Khoa                                                Nguyễn Song Thuận
BAN ĐẠI DIỆN CÁC TRUNG TÂM VIỆT NGỮ NAM CA
8295 Westminster Blvd., Suite 270 - Westminster, CA 92683
(714) 799-0321 - Email: tavietlcs@yahoo.com
CÂU LẠC BỘ HÙNG SỬ VIỆT
3681 Hamilton St, Irvine, CA 92614-6630
(949) 786-6840 - Email: Webmasterhungsuviet@yahoo.com

QUỸ PHẦN THƯỞNG
                        

                            
                         
 ĐƠN THAM DỰ QUỸ PHẦN THƯỞNG
                 HỌC SINH, SINH VIÊN VIỆT NAM GƯƠNG MẪU - 2010


Họ & Tên: _____________________________________________
Điện thọai: (____) _____-______  Giới tính: _____ Nam; _____ Nữ        
Tên Cha: ___________________ Tên Mẹ: ____________________
        Địa chỉ: ________________________________________________
                ________________________________________________
  Email: _________________________________________________
  Trường Mỹ: _____________________________________________
  Tên thầy cô: _____________________________________________
  Trường Việt ngữ: _________________________________________
  Tên thầy cô: _____________________________________________


  Chữ ký phụ huynh chấp thuận cho con em tham dự (nếu dưới 18 tuổi):
                  ________________________________________________


ĐƠN THAM DỰ XIN GỬI VỀ:
          Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California
          8295 Westminster Blvd #270
          Westminster, CA 92683

Hạn chót nộp đơn chiếu theo dấu đóng bưu điện:  Thứ sáu 8 tháng 1, năm 2010.

____________________________________________________________________
                 
                
PHẦN GHI CHÚ CỦA BAN TỔ CHỨC
               Ngày nhận đơn: _____/____/2010 - MÃ SỐ: ____-____


 


1.  PHẦN TRÌNH BÀY CÁ NHÂN: (**cần chứng từ)                          MÃ SỐ: ____-______

-  Lớp trường Việt Ngữ: _______  Lớp trường Mỹ: ________ GPA trường Mỹ**: ________
-  Sinh ngày _____, tháng _____, năm _________; Nơi Sinh: _________________________
-  Số Anh/chị/em: ______ ; Con thứ mấy trong gia đình?_____

-  
Tự viết về mình bằng tiếng Việt: (có thể viết thêm ở trang khác)


2.  SINH HOẠT HỌC ĐƯỜNG VÀ CỒNG ĐỒNG: (đính kèm chứng từ)
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________
10. _______________________________________________________________________3.  PHẦN CHA MẸ NHẬN XÉT:                                                   MÃ SỐ: ____-______
Viết thêm về con em: (viết bằng tiếng Việt)


•        
Hạnh kiểm:
•        Học lực:
•        
Sinh họat:
4.  PHẦN THẦY CÔ NHẬN XÉT
: (viết tiếng Việt hay tiếng Mỹ)            MÃ SỐ: ____-______

•       
 Hạnh kiểm:
•        Học lực:
•        Viết thêm về học trò:
BAN ĐẠI DIỆN CÁC TRUNG TÂM VIỆT NGỮ NAM CA
8295 Westminster Blvd., Suite 270 - Westminster, CA
92683
(714) 799-0321 - Email: tavietlcs@yahoo.com
CÂU LẠC BỘ HÙNG SỬ VIỆT
3681 Hamilton St, Irvine, CA 92614-6630
(949) 786-6840 - Email: Webmasterhungsuviet@yahoo.
com
QUỸ PHẦN THƯỞNG
BAN ĐẠI DIỆN CÁC TRUNG TÂM VIỆT NGỮ NAM CA
8295 Westminster Blvd., Suite 270 - Westminster, CA
92683
(714) 799-0321 - Email: tavietlcs@yahoo.com
CÂU LẠC BỘ HÙNG SỬ VIỆT
3681 Hamilton St, Irvine, CA 92614-6630
(949) 786-6840 - Email: Webmasterhungsuviet@yahoo.com
QUỸ PHẦN THƯỞNG
                                          Thông Cáo #2

                     Gia hạn ngày nộp đơn  Giải Thưởng
          Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu - 2010

Dựa theo yêu cầu của một số trung tâm Việt ngữ và phụ huynh vì hiện thời các trường Việt
ngữ lẫn trường Mỹ đang dịp nghỉ lễ, ban tổ chức sẽ gia
hạn nộp đơn tham dự đến cuối
ngày Thứ Hai 25 tháng 1, năm 2010.   

Ban Điều Hành Quỹ Phần Thưởng dự trù sẽ trao một số Giải Thưởng cho các học sinh, sinh
viên đoạt giải các cấp Tiểu học, Trung Học 1, Trung Học 2 và Đại Học; mỗi cấp gồm 3 Giải
Thưởng và hạn tuổi như sau:
Giải Nhất:         $400.00        ||        Tiểu học:        12 tuổi hoặc nhỏ hơn
Giải Nhì:         $200.00        ||        Trung học 1:        15 tuổi hoặc nhỏ hơn
Giải Ba:         $100.00        ||        Trung học 2:        19 tuổi hoặc nhỏ hơn
                     ||        Đại học:        26 tuổi hoặc nhỏ hơn

Kính nhờ quý Thầy Cô các Trung Tâm Việt Ngữ, Quý vị Đại Diện Các Hội Đoàn Đoàn Thể và
quý vị Phụ Huynh Học Sinh, Sinh Viên, tiếp tục phổ biến rộng rãi và khuyến khích con em
tham dự  những giải thưởng này.  Mọi thắc mắc xin liên lạc về (714)799-0321 hoặc (949)786-
6840; điện thư: QPT2010@yahoo.com.
Giải thưởng tuyển chọn vẫn dựa trên 4 tiêu chuẩn: Học Lực, Tiếng Việt, Hạnh Kiểm, Sinh
Họat Học Đường và Cộng Đồng.  Đơn tham dự xin gửi về hoặc giao tay tại:
GIẢI THƯỞNG HỌC SINH, SINH VIÊN VIỆT NAM GƯƠNG MẪU - 2010
8295 Westminster Blvd., Suite 270 - Westminster, CA 92683

Chúng tôi vẫn mong đón nhận tiền bảo trợ và quà  tặng của Quý Vị Hảo Tâm dành cho Quỹ
Phần Thưởng Học Sinh Việt Gương Mẫu.  Chi Phiếu xin đề ”CLB Hùng Sử Việt” với phụ chú
“Quỹ Phần Thưởng” và gửi về địa chỉ nêu trên.
Mọi sự Đóng Góp đều được Miễn Trừ Thuế theo thể lệ hiện hành.
Trân trọng,
Ban Điều Hành Giải Thưởng Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu,

TM Ban Đại Diện các TTVN                                        TM Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt
______________________________                        ______________________________
Nguyễn Văn Khoa                                                        Nguyễn Song Thuận
BAN ĐẠI DIỆN CÁC TRUNG TÂM VIỆT NGỮ NAM CA