Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt


Thông Báo


Bầu Cử Ban Điều Hành HSV niên khóa 2010 – 2012.

Tham chiếu kết quả phiên họp HSV ngày 20 tháng 2 năm 2010:

Trân trọng kính mời quý anh chị thành viên Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt đến tham dự  buổi
bầu cử Ban Điều Hành HSV niên khóa 2010 – 2012.

Ngày bầu cử  sẽ tổ chức vào lúc 12:30 PM, 14 tháng 3 năm 2010 tại văn phòng Ban
Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ số 8295 Westminster Blvd., Suite 270 -
Westminster, CA 92683. Đt liên Lạc:  714) 799-0321 hoặc (949) 786-6840.

Thể lệ bầu cử:

-         Tất cả những quý vị và quý anh chị thành viên sinh hoạt với Câu Lạc Bộ Hùng Sử
Việt đều có quyền bầu cử.

-         Những quý vị và quý anh chị thành viên hoạt động và có tham dự  thường xuyên vào
sinh hoạt Hùng Sử Việt đều có quyền ứng cử.

Để việc bầu cử đạt được kết quả tốt đẹp, kính mong quý vị và quý anh chị đến tham dự
đông đủ.

Trân trọng,

TM Ban Tổ Chức Bầu Cử HSV 2010-2012.

Song Thuận
VIETCH-PAF
VIETCH-PAF
Tường trình  ngắn