Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840

Kính Mời quí vị  
click vào trang
web. youtube

www.youtube.   
com/hungsuviet
để xem
Kịch Thơ Dã Sử
và các chương trình
Đại Nhạc Hội HSV

do anh
Phạm Quốc Việt,
Trưởng Ban Phim Ảnh
HSV thực hiện
Bất Khuất

Kịch Bản Bi Hùng
Dã Sử Việt Nam
Selected Skits of
Heroic Legends
in Vietnamese
History
Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng

Nhà Văn
Nguyễn Thạch Kiên (1926-2008) không còn nữa...
Hội Lê Văn Duyệt Foundation Mời Dự: ‘Tuần Văn Hóa đồng nai cửu long’, từ 3 đến
10/1/2009 -  khai mạc lúc 1:00 PM Thứ bảy, Jan. 03, 2009, tại: 13561  Brookhurst st, Suite
207 Westminster,  Ca 92683. (Trong Khu Seafood ) - Văn nghệ phụ diễn -  Triển lãm nghệ
thuật và sách báo - Bế mạc Thứ Bảy Jan. 10, 2009.
Giới thiệu sách
"Khung Trời Kỷ
Niệm” của nhà văn
Trần Thị Cẩm Tuyến
Martial Arts
Lovers...
Special project của
Hải Việt và Hải Nam
Dai Viet Ngu FM Digital phat thanh suot ngay dem. Kinh moi quy vi vao doc ban tin
tai Link sau day:
http://www.take2tango.com/default.aspx?display=7475
SRBS-HD Radio (QUOC NAM)
Ra Mắt Sách Tuyển Tập Những Câu Chuyện về
Luân Lý & Đức Hạnh
(Nhiều tác giả)
Thông Cáo
Giải thưởng Học
Sinh, Sinh Viên Việt
Nam Gương Mẫu -
2010
VÀI NGHI VẤN TRONG LỊCH SỬ VIỆT
(Đỗ Hữu Huệ và Dương Thanh Phong)
Thiệp Mời
Tất Niên Kỷ Sửu &
giới thiệu CD Hùng
Sử Việt II
Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt được mời  
giúp phần thiết kế và xây dựng tượng đài Việt Mỹ tại
Roger Stanton Park, Midway City
THÔNG CÁO SỐ 5
– THƯ MỜI
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC
Giải thưởng Học Sinh,
Sinh Viên Việt Nam
Gương Mẫu - 2010
Biết người, biết ta...
Trung Quốc hiện đại hóa quân sự làm gì?
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/in-modernizing-its-army-what-does-china-aim-at-
03012010061140.html
THÔNG CÁO SỐ 6 – THƯ MỜI
Giải thưởng Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu - 2010
"Tượng Rồng Vàng" trao tặng đến Đài HD Việt Ngữ đầu tiên tại Châu Mỹ.
* Thi sĩ Quốc Nam, Chủ Nhân SRBS-HD RADIO “CALI-DU” đầu thập niên 2010.
VIETCH-PAF
Những người 35 năm cũ…
Hình ảnh một số bạn học Nông Lâm Súc ở Blao và Sài Gòn
(KS Nguyễn Võ Dzai cung cấp)
Bản tin  
ĐẠI HỘI  Văn Chương Phụ Nữ Việt Nam kỳ 2 - Aug. 13, 14 & 15 / 2010
tai Washington DC
Cụ Nguyễn Công Đạt
Gương hiếu học và thành danh nơi xứ người
Thông báo về việc hoàn tất công trình xây cất Tượng Đài Anh Hùng
tại Roger Stanton Park. (góc đường Newland & Bolsa).
Chúc mừng Giáo Sư Tiến Sĩ Phạm Thị Huê
Orange Coast College Dean of Counseling, Special Programs and Services
(Ban tham Vấn Hùng Sử Việt)
Thông Cáo
Giải thưởng Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu - 2011
Don Guong Mau
ĐẠI NHẠC HỘI HSV  KỲ VIII - 2011
Chủ đề: "Chống Ngoại Xâm, Giữ gìn Văn Hóa Việt
Giải Gương Mẫu
Application 2015-2016