Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt
CLB Hùng Sử Việt tại International Festival,
Santa Ana College

(Santa Ana 11/5/08) Ngày 5 tháng 11, năm 2008 tại trường đại học Santa Ana College,  
Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt đã tham gia giúp các em Sinh Viên Hội Việt Nam trưng bày y
phục Triều Đình Vua Quan Việt Nam ngày xưa:

.
Hà Việt Văn & Gian Hàng của Hội Sinh Viên Việt Nam
Song Thuận & Hà Việt Văn tại Gian Hàng của Hội Sinh Viên Việt Nam
Ngọc Tâm (Ban đại diện Hội SVVN Santa Ana College), Song Thuận và một Sinh
Viên.