Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt
Tuyển Tập Những Câu Chuyện Về Luân Lý & Đức Hạnh
                              sắp hoàn  tất

Khởi  sự  từ 25 tháng 6 năm 2007 đến nay, đã gần 2 năm, Tuyển Tập được rất nhiều nhà
văn hóa đóng góp ý kiến, sưu tầm bài vở, dịch và sáng tác để hoàn tất tác phẩm này. Đây
là nỗ lực chung  của nhiều nhà hoạt động về  văn hóa giáo dục góp công sức hoàn thành
trong bước đầu. Hy vọng trong tương lai,những đóng góp tương tự sẽ giúp Cộng Đồng
Việt Nam tại Hải Ngoại vượt tiến và hoàn  tất được nhiều tác phẩm giúp ích thiết thực cho
con em người Mỹ Gốc Việt trở nên người hữu dụng cho Quê Hương và Cộng Đồng.
NHIỀU TÁC GIẢ


Tuyển tập những câu chuyện về

LUÂN LÝ & ĐỨC HẠNH

Selected Examples of Moral & Virtues
Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt
Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California
2009
Trình bày trang bìa: Họa sĩ Nguyễn Đồng & Hoạ sĩ Nguyễn Thị Hợp
Trình bày “Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn”: Thư Họa Châu Thụy
Đánh máy: Vương Sinh
Trình bày các trang trong: Họa Sĩ Đặng Ngọc Sinh & Song Thuận
Sửa bản in: Bích Huyền, Bùi Bích Hà, Hà Việt Văn, LyLy, Ngọc Loan, Tô Dũng, Đặng
Ngọc SinhChân thành cảm tạ những Tác giả & Dịch giả đã cho phép hoặc chưa liên lạc
được để xin phép phổ biến những bài viết về Luân Lý & Đức Hạnh in trong tập
sách nà
y


Ban biên soạn, góp ý, sưu tầm, dịch và sáng tác: Bích Huyền, Bùi Bích Hà, Bùi Hữu
Thư, Bùi Phạm Thanh, Cao Nguyên, Dũ Lan Lê Anh Dũng, Đăng Khoa, Đặng Lệ Khánh,
Đặng Ngọc Sinh, Hà Việt Văn, Hồng Vũ Lan Nhi, Huy Phương, Lê Kim Ngân, Ly Ly, Linh
Phương, Long Nguyễn, Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Xuân Nghĩa,
NDT, Ngọc Loan, Ngọc Anh, Ngọc Hân, Nhân Sâm, Nguyễn Đức Cường, NguyễnHữu
Bào, Nguyễn Ninh Thuận, Nguyễn Song Anh Tú, Ni Kha, Oanh Thơ, PA, Phạm Nguyên
Lương, Phạm Sĩ Trung, Phạm Thị Huê, Phương Thảo, Phương Đông, Song Thuận
(Vương Sinh), Tô Dũng, Trần Văn Giang, Trần Văn Lương, Trường Giang, Trương Ngọc
Bảo Xuân, Thy Dung, Tuyết Như, Uyển Diễm, Vũ Hoàng, Yến Trinh.
Bìa ngoài (chưa hoàn tất)
Bìa trong