Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt
VIETCH-PAF

Thông Báo


Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt trân trọng thông báo:

Nhân kỷ niệm 10 năm sinh hoạt Hùng Sử Việt vào ngày 10 tháng 10 năm 2010, Câu Lạc
Bộ Hùng Sử Việt sẽ tổ chức
Đại Hội Thi Ca Vũ Nhạc Kịch, chủ đề “Lam Sơn Khởi Nghĩa”
xuất bản tập  tài liệu lịch sử “Lam Sơn Khởi Nghĩa - Thắp Lửa Bình Ngô” do nhiều
Tác Giả biên soạn
. Sách dày khoảng 280 trang với nhiều bản đồ và ghi chú về địa danh
lịch sử liên quan đến cuộc Khởi Nghĩa Lam Sơn thế kỷ 15.

Sách in với giá $15.00 một cuốn.
Giá bảo trợ 5 cuốn là $50.00. Tất cả tiền thu được sẽ
dành cho quỹ Giải Thưởng Học Sinh Gương Mẫu và quỹ Học Bổng Học Tiếng Việt
tại các Trung Tâm Việt Ngữ miền Nam California.

Mọi chi tiết xin liên lạc về:

-        Song Thuận, điện thoại (949) 786-6840
-        
Bửu Trâm, điện thoại (949) 651-1059
-        
Phương Lê, điện thoại (714) 775-5583
-       
 Michelle Mai Nguyễn, đT (714) 897-4405
-        
Đặng Ngọc Sinh, điện thoại (714) 235-7109
-        
Trần Việt Bắc, điện thoại (562) 529-8700
-        
Đặng Đức Bích, điện thoại (408) 274-8699   
-       
 Trần Văn Chi, điện thoại (714) 702-4048
-        
Cao Nguyên, điện thoại  (434) 409-2174
-        
Phương Linh, điện thoại  (248) 894-3795

Ghi chú: Danh sách quý vị hảo tâm bảo trợ gửi về CLB/HSV trước 20 tháng 8, 2010 sẽ in
vào tập sách. Sau ngày này, danh sách quý vị hảo tâm sẽ được đọc để tri ân trong ngày
Đại Hội.

TM. Ban Điều Hành CLB/HSV
Song Thuận (CEO)