Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt


Thiệp Mời
Invitation

Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ
Nam California
&
CÂU LẠC BỘ HÙNG SỬ VIỆTTrân trọng kính mời
You are cordially invited
………………………………………………………
đến tham dự
dạ tiệc RA MẮT SÁCH
"Tuyển Tập Luân Lý & Đức Hạnh"
để gây quỹ “Phần Thưởng Học Sinh Gương Mẫu”
to attend the Fundraising for “ Citizenship Award”
Chủ Nhật 16 tháng 8 năm 2009, lúc 6:00 PM
Sunday August 16, 2009 from 6:00 PM
EMERALD BAY SEAFOOD
5015 W. Edinger Ave. #V Santa Ana, CA 92704 – tel. (714)775-5161

Sự hiện diện của Quí vị là niềm khích lệ lớn lao cho Ban Tổ Chức chúng tôi.

TM. Ban Đại Diện Các TT Việt Ngữ                 TM. Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt
Vũ Hoàng                                                     Song Thuận
ĐT. (714)  898-2813                                    ĐT. (949) 786-6840

(Xin vui lòng phúc đáp – R.S.V.P)