Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt
VIETCH-PAF
                    Quận Cam: Lễ Phát Thưởng
            Học sinh, Sinh Viên Gương Mẫu 2010
(Viet Bao)                  TNS Lou Correa chụp hình lưu niệm với các em trúng giải.

Westminster ( Bình Sa )  -- Lễ phát thưởng học sinh, sinh viên gương mẩu 2010 do ban
đại diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California và Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt kết họp tổ
chức, theo ban tổ chức cho biết đây là năm đầu tiên. Với mục đích duy trì và phát huy văn
hóa việt tại quê người , mặc khác cũng khuyến khích và phát huy năng khiếu các em về
phương diện đức dục, thể dục, trí dục và phong tục tập quán. Vì vậy nên Ban Đại Diện Các
Trung Tâm Việt Ngữ và Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt phối hợp tổ chức giải phát  thưởng hằng
năm, đây là năm đầu tiên.

Tại phòng hội Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, 8295 Westminster
Blvd, Suite 270,  vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật ngày 21 tháng 3 năm 2010. Một buổi lễ phát
thưởng cho các em học sinh, sinh viên gương mẩu năm 2010 diễn ra trong không khí thân
mật với sự hiện diện của các em học sinh trúng giải và phụ huynh, các Thầy Cô Giáo.
Trung Tâm Việt Ngữ có Thầy Nguyễn Văn Khoa,  Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt có Giáo Sư
Song Thuận. Về phía quan khách có Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, cô Tammy Trần, cô Julie
Nguyễn.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do các em
học sinh, sinh viên thực hiện với phần điều khiển của Thầy Nguyễn Văn Khoa, tiếp theo
Giáo Sư Song Thuận lên ngỏ lời chào mừng quan khách, qúy vị phụ huynh tham dự. Ong
cũng nói qua ý nghĩa của giải và ông hy vọng trong tương lai tiếng Việt sẽ là một sinh ngữ  
trong học đường chẳng những cho học sinh, sinh viên Việt Nam mà còn cho cả học sinh các
sắc tộc khác trong Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa lên có
đôi lời khen ngợi việc làm đầy ý nghĩa của ban tổ chức, Ong nói đất nước Hoa Kỳ là một đất
nước tự do, có nhiều cơ hội để tiến hóa trong nhiều lãnh vực xã hội. Ông nói một ngày Chủ
Nhật ai cũng muốn đi chơi  trong khi đó  các vị tụ tập về đây để lo phát huy văn hóa, duy trì
tiếng Việt cho các em trong cộng đồng Việt Nam đó là qúy vị đã góp sức mạnh cho đất nước
nầy, cảm ơn tất cả qúy vị  và ông hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có những nhà lãnh
đạo như Tổng Thống, Nghị Sĩ, Dân Biểu . . . để góp phần xây dựng đất nước nầy. . .   Sau
đó Cô Ly Ly  lên trình bày về giải thưởng cũng như thể lệ duyệt đơn và tiêu chuẩn tuyển
chọn. v.v. . . Cô cũng cho biết những học sinh tham dự phải đủ ít nhất 4 yếu tố chính: Học
giỏi ở trường, giỏi tiếng Việt, có hạnh kiểm tốt, tùy theo lứa tuổi tham gia vào công tác xã
hội, sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt học đường. . . Cô cho biết trong thời gian qua Ban Đại
Diện Các trung Tâm Việt Ngử và Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt cũng đã cho phát hành tuyển
tập " Những Câu Chuiyện Vế Luân Lý Đức Hạnh"

Sách dày 350 trang, trình bày trang nhả, với nhiều tác giả nỗi tiếng, sách có 10 chương.
Chương Một: nói về đức tin và lòng biết ơn. Chương Hai: Tình Yêu Thương và lòng trắc ẩn.
Chương Ba: Học vấn và làm việc. Chương Bốn: Tự chế. Chương 5: Tình Bạn. Chương sáu:
Lương thiện. Chương Bảy: Nhẫn nại. Chương Tám: Trách nhiệm. Chương Chín: Trung
Thành. Chương Mười: Can đảm. Đây là một cuốn sách không thể thiếu trong gia đình để
con em chúng ta đọc. Qúy vị muốn có sách xin liên lạc về số: (714) 799-0321. Số tiền thu
được đã xử dụng cho những phần thưởng của năm 2010. Cô cũng cho biết năm nay có 15
đơn vị khác nhau tham gia, cô hy vọng trong năm tới nhiều đơn vị tham gia đông hơn. Số
học sinh sinh viên trúng giải có 74% là nữ 26 % nam.

Kết qủa giải thưởng được trao đến các em: Cấp Tiểu Học 5 em, cấp Trung Học I  (đến 15
tuổi,) 5 em, cấp trung Học II ( đến 19 tuổi) 4 em. Cấp Đại Học đến 25 tuổi  1 em.
Tiếp theo chương trình lễ trao phần thưởng và plaque, bằng khen đến các em. Trao phần
thưởng, plaque, và bằng khen đến các thầy cô và các Trung Tâm Trưởng.
Cuối cùng lời cảm ơn của Thầy Khoa và cùng mời mọi người vào tiệc do ban tổ chức khoản
đãi.

Một số hình ảnh ngày phát Bằng Khen giải thưởng Gương Mẫu
Phát thưởng học sinh và sinh viên gương mẫu (Việt Herald)

(03/23/2010)
WESTMINSTER, California (VH): Ðể phát huy đức dục, thể dục, trí dục và phong tục tập
quán Việt Nam, BÐD Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California (CTTVNNC) đã phối hợp
với CLB Hùng Sử Việt tổ chức một lễ phát thưởng học sinh, sinh viên gương mẫu trong
một buổi họp tại trụ sở BÐD, Westminster, vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, 21 tháng 3, vừa
qua.

Theo ban tổ chức, đây là lần đầu tiên hai tổ chức nêu trên phối hợp trao giải thưởng cho
các em, và sẽ được tiếp tục duy trì hàng năm.

Buổi trao giải thưởng do thầy Nguyễn Văn Khoa thuộc BÐD CTTVNNC điều khiển. Giáo
sư Song Thuận, Chủ Tịch CLB Hùng Sử Việt cũng có lời chào mừng cử tọa và các em,
đồng thời nói qua ý nghĩa của giải năm nay.

Ông hy vọng trong tương lai tiếng Việt sẽ là một sinh ngữ trong học đường, không những
cho học sinh, sinh viên Việt Nam mà còn cho cả học sinh, sinh viên các sắc tộc khác.

Kế đến, TNS Lou Correa có đôi lời khen ngợi việc làm đầy ý nghĩa của ban tổ chức.

Ông nói: “Hoa Kỳ là một đất nước tự do, có nhiều cơ hội để phát triển, trong nhiều lãnh
vực xã hội. Trong ngày Chủ Nhật, ai cũng muốn đi chơi. Trong khi đó, các vị tụ tập về đây
để lo phát huy văn hóa, duy trì tiếng Việt cho các em trong cộng đồng Việt Nam. Ðó là
quý vị đã góp sức mạnh cho đất nước này. Cảm ơn tất cả quý vị.”

Ông cũng hy vọng trong tương lai, cộng đồng Việt Nam sẽ có những nhà lãnh đạo giỏi để
góp phần xây dựng đất nước.

Sau đó, cô Ly Ly lên trình bày về giải thưởng cũng như thể lệ duyệt đơn và tiêu chuẩn
tuyển chọn. Cô cũng cho biết những học sinh tham dự phải đủ ít nhất 4 trong số yếu tố
như học giỏi ở trường, giỏi tiếng Việt, có hạnh kiểm tốt, tùy theo lứa tuổi tham gia vào
công tác xã hội, sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt học đườngà

Cô cho biết, trong thời gian qua, BÐD CTTVNNC và CLB Hùng Sử Việt cũng đã cho phát
hành tuyển tập “Những câu chuyện về luân lý đức hạnh” của nhiều tác giả nổi tiếng. Sách
dày 350 trang, trình bày trang nhã, qua 10 chương, nói về đức tin và lòng biết ơn; tình
yêu thương và lòng trắc ẩn; học vấn và làm việc; tự chế; tình bạn; lương thiện; nhẫn nại;
trách nhiệm; trung thành; và can đảm.

Ðây là một cuốn sách không thể thiếu trong các gia đình. Qúy vị muốn có sách xin liên lạc
714-799-0321. Số tiền thu được được dùng cho những phần thưởng của năm 2010.

Cô cũng cho biết năm nay có 15 đơn vị khác nhau tham gia và hy vọng trong năm tới
nhiều đơn vị tham gia hơn. Số học sinh, sinh viên trúng giải có 74% là nữ 26 % là nam.

Tiếp theo chương trình lễ trao phần thưởng, plaque và bằng khen đến các em, các thầy
cô và các trung tâm trưởng.

Cuối cùng lời cảm ơn của thầy Khoa và sau đó mọi người dùng tiệc do ban tổ chức khoản
đải. (M.T.)