Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt
Dạ tiệc phát hành sách Luân Lý Đức Hạnh
Aug. 16, 2009
Hình ảnh Dạ tiệc Ra Mắt Sách “Luân lý Đức hạnh"  
Sách Luân Lý & Đức Hạnh
Và Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt + Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam CaliLittle Saigon – 16-8-09 – ( lad) vào lúc 6 giờ chiều, tại Emerald Bay Seafood Restaurant
trên đường Euclid và Edenger , Santa Ana – Câu Lạc Bộ Hùng Sữ Việt và Ban liên Lạc Các
Trung Tâm Việt Ngữ Nam California đã tổ chức một buổi ra mắt sách nhằm gây quĩ cho các
vấn đề liên quan đến duy trì truyền thống học Việt Ngữ. Ðến tham dự, người ta nhận thấy
hầu hết các nhà hoạt động văn hóa trong vùng, các Mạnh thường quân, các thấy cô giáo
dạy Việt Ngữ tại các trung tâm. Báo chí truyền thanh, truyền hình cũng hiện diện đông đủ.
Trước đó lúc 2:00 PM, người ta đã thông báo toàn thể các bàn đều không còn chổ và Ban
Tô Chức không nhận thêm khách ghi danh trể.

Người đứng đầu Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt là ông Nguyễn Song Thuận cùng Ðại diện các
Trung Tâm Việt Ngữ Nam Cali là Giáo Sư Vũ Hoàng. Sau lễ khai mạc, hai người đã thay
phiên nhau nói mục đích buổi ra mắt sách và hân hoan chào mừng quan khách. Cuốn sách
có nhan đề “Luân Lý Ðức Hạnh” nhiều tác giả đã được trao tận tay từng người hiện diện.
Sách trình bày đẹp, nội dung gồm trích những bài văn, bài thơ có mục tiêu về Ðức dục,
phẩm hạnh và đạo đức. Ðề cao “tiên học lễ - hâu học văn” của người xưa. Muốn tìm hiểu
thêm ta nên vào hai websites www.ttvn.org và www.hungsuviet.us .

Cũng trong bửa tiệc nầy, người ta nhận thấy có các Diễn giả : Nhà Báo Bích Huyền, Nhà
Truyền thông Bùi Bích Hà, Giáo Sư Tiến Sĩ Phạm thị Huê, Cô Giáo Ly Ly , Giáo Sư Nguyễn
Văn Khoa. Mỗi người phục trách thuyết trình các vấn đề có liên quan thực tiển và hoài bảo
về tương lai trong nổi lo chung của người Việt Nam hải ngoại là làm sao vực dậy, duy trì ,
phát huy tiếng mẹ.

Trong chương trình văn nghệ, đặc sắc nhất có vở kịch thơ của tác giả Song Thuận - Nghệ
sĩ Xuân Phát đạo diễn. Ðó là kịch thơ Ải Nam Quan, các diễn giả đã làm cho toàn thể hội
trường ngập tiếng vỗ tay và nâng cao lòng yêu tổ quốc cũng như căm thù bọn xâm lược Bắc
phương. Chương trình văn nghệ kéo dài bằng những tiết mục đặc sắc do các nghệ sĩ tên
tuổi đảm trách.

Đây là một trong những hoạt động văn hóa rất có ý nghĩa liên quan đến bâng khuâng về
vấn nạn tương lai con cháu Việt không còn học hay nói được tiếng mẹ đẻ. Câu lạc bộ Hùng
Sử Việt do Nhà Thơ, nhà viết kịch Song Thuận đứng đầu là một trong những hội đoàn chăm
lo vun trồng cây văn hóa Việt. Trung Tâm Việt Ngữ Nam California là niềm hy vọng của
người Việt hải ngoại, nơi con cháu họ có cơ hội trao dồi tiếng mẹ để khỏi mất gốc, để tương
lai còn hãnh diện là con cháu các vua Hùng. Xin có lời hoan nghênh và cảm ơn các vị đã bỏ
nhiều công sức vào việc giáo dục trẻ Việt nhớ về cội nguồn.

lad
            Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt Và Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam Cali:

                        
 Ra Mắt Sách ‘luân Lý Và Đức Hạnh’,

                                                    Gây Quỹ Lớp Việt Ngữ  

Việt Báo Thứ Tư, 8/19/2009, 12:00:00 AM

Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt và Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam Cali: Ra Mắt Sách ‘LuÂn Lý
Và Đức Hạnh’, Gây Quỹ Lớp Việt Ngữ Trong buổi ra mắt sách


Little Saigon, 16-8-09 – (lad) vào lúc 6 giờ chiều, tại Emerald Bay Seafood Restaurant
trên đường Euclid và Edenger – Câu Lạc Bộ Hùng Sữ Việt và Ban liên Lạc Các Trung Tâm
Việt Ngữ Nam California đã tổ chức một buổi ra mắt sách nhằm gây quĩ cho các vấn đề liên
quan đến duy trì truyền thống học Việt Ngữ. Đến tham dự, người ta nhận thấy hầu hết các
nhà hoạt động văn hóa trong vùng, các Mạnh thường quân, các thấy cô giáo dạy Việt Ngữ
tại các trung tâm. Báo chí truyền thanh, truyền hình cũng hiện diện đông đủ. Trước đó lúc
2:00 PM, người ta đã thông báo toàn thể các bàn đều không còn chổ và Ban Tô Chức
không nhận thêm khách ghi danh trể.

Người đứng đầu Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt là ông Nguyễn Song Thuận cùng Đại diện các
Trung Tâm Việt Ngữ Nam Cali là Giáo Sư Vũ Hoàng. Sau lễ khai mạc, hai người đã thay
phiên nhau nói mục đích buổi ra mắt sách và hân hoan chào mừng quan khách. Cuốn sách
có nhan đề “Luân Lý Đức Hạnh” nhiều tác giả đã được trao tận tay từng người hiện diện.
Sách trình bày đẹp, nội dung gồm trích những bài văn, bài thơ có mục tiêu về Đức dục,
phẩm hạnh và đạo đức. Đề cao “tiên học lễ - hậu học văn” của người xưa. Muốn tìm hiểu
thêm ta nên vào hai websites www.ttvn.org và www.hungsuviet.us .

Cũng trong bửa tiệc nầy, người ta nhận thấy có các Diễn giả : Nhà Báo Bích Huyền, Nhà
Truyền thông Bùi Bích Hà, Giáo Sư Tiến Sĩ Phạm thị Huê, Cô Giáo Ly Ly, Giáo Sư Nguyễn
Văn Khoa. Mỗi người phục trách thuyết trình các vấn đề có liên quan thực tiển và hoài bảo
về tương lai trong nổi lo chung của người Việt Nam hải ngoại là làm sao vực dậy, duy trì ,
phát huy tiếng mẹ.

Trong chương trình văn nghệ, đặc sắc nhất có vở kịch thơ của tác giả Song Thuận - Nghệ
sĩ Xuân Phát đạo diễn. Đó là kịch thơ Ải Nam Quan, các diễn giả đã làm cho toàn thể hội
trường ngập tiếng vỗ tay và nâng cao lòng yêu tổ quốc cũng như căm thù bọn xâm lược
Bắc phương. Chương trình văn nghệ kéo dài bằng những tiết mục đặc sắc do các nghệ sĩ
tên tuổi đảm trách.

Đây là một trong những hoạt động văn hóa rất có ý nghĩa liên quan đến bâng khuâng về
vấn nạn tương lai con cháu Việt không còn học hay nói được tiếng mẹ đẻ. Câu lạc bộ Hùng
Sử Việt do Nhà Thơ, nhà viết kịch Song Thuận đứng đầu là một trong những hội đoàn
chăm lo vun trồng cây văn hóa Việt. Trung Tâm Việt Ngữ Nam California là niềm hy vọng
của người Việt hải ngoại, nơi con cháu họ có cơ hội trao dồi tiếng mẹ để khỏi mất gốc, để
tương lai còn hãnh diện là con cháu các vua Hùng. Xin có lời hoan nghênh và cảm ơn các
vị đã bỏ nhiều công sức vào việc giáo dục trẻ Việt nhớ về cội nguồn.(
lad)


Mua sách Luân Lý Đức Hạnh ở đâu?  

- Tại các Tiệm Sách (Books Stores) - hoặc liên lạc Song Thuận (949) 786-6840
(Ấn phí 15 Mỹ Kim 1 cuốn - Bao gồm bưu phí
)
Ra mắt tác phẩm: ‘Luân Lý & Ðức Hạnh’
Friday, August 14, 2009  


            Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt tham gia
   ngày kỷ niệm thành phố Westminster 52 tuổi.
            (Hình: CLB Hùng Sử Việt cung cấp)

                         Luân lý giáo khoa cho tuổi trẻ hải ngoại

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER
- “Tuyển tập những câu chuyện về luân lý và đức hạnh” do Giáo Sư Song
Thuận chủ biên  với nội dung “luân lý giáo khoa thư,” được ra mắt chiều 16 Tháng Tám tại
Santa Ana.

Buổi ra mắt sách do Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt và Ban Ðại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ tổ
chức.

Tác phẩm sẽ được dùng để gây quỹ “Phần thưởng cho học sinh Việt gương mẫu.”

Theo Giáo Sư Song Thuận, tác giả cuốn sách, thì “Tuyển tập những câu chuyện về luân lý
và đức hạnh” là những “gom góp chọn lọc từ những bài viết của nhiều tác giả, đã được
đăng trên các trang tuổi trẻ, thiếu nhi của các nhật báo Việt ngữ khắp nơi. Sự gom góp
chọn lọc này tác giả cũng đã được sự phối hợp của ban đại diện các Trung Tâm Việt Ngữ
cũng như của nhiều Trung Tâm Việt Ngữ góp ý và gửi thêm về. Ngoài ra sách cũng dựa
trên tinh thần của các sách giáo khoa về luân lý mà nhiều thế hệ người Việt đã được học
qua như các tập Quốc Văn Giáo Khoa Thư, Luân Lý Giáo Khoa Thư v.v...”

Vẫn theo tác giả, sở dĩ khi soạn sách ông đã phải lắng nghe ý kiến của nhiều Trung Tâm
Việt ngữ, của Ban Ðại Diện các trung tâm là vì “Nếu chỉ dựa theo tinh thần luân lý giáo khoa
thư cũ thì e nhiều khi không còn thích hợp với tuổi trẻ ngày nay ở hải ngoại. Chính từ
những Trung Tâm Việt Ngữ, nơi được tiếp xúc thường xuyên với tuổi trẻ góp ý nên người
soạn sách mới rút ra được từ thực tế để làm cho nội dung cuốn sách gần gũi được với tuổi
trẻ VN ở hải ngoại hơn.”

Thầy Nguyễn Văn Khoa, thuộc Ban Ðại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ, cho biết, “Nhận thấy
đây là một công việc rất ích lợi cho tuổi trẻ VN ở hải ngoại, có thể nói là một nhu cầu, nên
khi được Giáo Sư Song Thuận cho biết, anh chị em trong Ban Ðại Diện chúng tôi đã phối
hợp cùng giáo sư để giúp hoàn thành cuốn sách này. Có thể nói đây là cuốn sách đầu tiên
về giáo dục cho các em đọc thêm ở hải ngoại. Trong những năm qua, Ban Ðại Diện đã
cùng các Trung Tâm Việt Ngữ hoàn tất được bộ sách giáo khoa tiếng Việt từ mẫu giáo đến
lớp 8 để làm cơ sở chung cho việc giảng dạy, nhưng sách để cho các em đọc thêm thì
chưa có. Theo chỗ chúng tôi được biết thì cuốn sách này ai đọc cũng được nhất là các thầy
cô dạy tiếng Việt có thể dùng thêm trong việc giảng dạy Việt ngữ cho các em. Và, đây cũng
là yêu cầu của các thầy cô khi về tham dự các lớp tu nghiệp sư phạm hàng năm. Từ cuốn
sách này, Ban Ðại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ nghĩ rằng sẽ có thể tiến hành một tủ sách
gia đình cho cộng đồng người Việt chúng ta. Trong dự trù, chúng tôi cũng đã được gia đình
của Giáo Sư Bùi Văn Bảo cho phép phổ biến một cuốn sách giáo khoa bằng hình mà giáo
sư đã bỏ nhiều công phu ra soạn.”

Tác phẩm “Luân Lý & Ðức Hạnh” có 10 chương, mỗi chương một đề tài về những vấn đề
luân lý, đức hạnh và công dân giáo dục nhằm hun đúc tuổi trẻ VN ở hải ngoại thấm nhuần
tình yêu nước, lòng biết ơn tổ tiên, cha mẹ, lòng yêu thương nhân quần xã hội, tinh thần
trách nhiệm và ý hướng đến cái thiện...

Ðiều rất hay ở cuốn sách là tất cả những vấn đề trên được trình bày không bằng lý luận
khô cứng, đạo đức mà bằng những câu chuyện có thật đã xảy ra ở mọi nơi, mọi chốn và
được viết lại với lối văn bình dị như kể chuyện cho nhau nghe. (N.H.)
Song Thuan - Vu Hoang  (h. LAD)
Kính mời  bấm vào
xem Slide Show:
http://www.youtube.
com/hungsuviet