Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt
Một số hình ảnh
Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt tham gia Diễn Hành
Kỷ Niệm 52 năm Thành Phố Westminster
(10/25/2008)
KHANG, MAI CHI, SONG THUẬN, DẠ LAN, HÀ VIỆT VĂN, KIM CHÂU, TUÂN
hinh ST
DẠ LAN, SONG THUẬN, HÀ VIỆT VĂN
hinh ST
MAI CHI, DẠ LAN, NGỌC DUNG, KIM CHÂU, PHƯƠNG LÊ
hinh ST
KIM CHÂU, NGỌC DUNG
hinh ST
MAI CHI & kHANG
hinh ST
DẠ LAN, NGỌC DUNG
hinh ST
MAI CHI, DẠ LAN, PHƯƠNG LÊ, NGỌC DUNG, KIM CHÂU
hinh ST
Hinh Liem Bui - Uyen Diem gui
TUÂN & KIM CHÂU
hinh ST