Câu Lạc Bộ
Please click here if
you cannot read the
Vietnamese
characters on this
website - Xin nhan
day neu Qui Vi khong
doc duoc chu Viet
tren trang nay
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Những Nẻo Đường
Việt Nam

(Xin click vào đây)

Những Bài Nói Chuyện
của Song Thuận

trên  đài VHN – TV

do Đỗ Thanh phụ trách
* Lăng Mộ Triệu Văn Đế ở Quảng Châu
(Biên khảo của Nguyễn Duy Chính) (updated 5/9/08)

(LTS: Do lời giới thiệu của anh Cao Sinh Cường, chúng tôi được biết anh Nguyễn Duy Chính cũng là
cựu học sinh Chu Văn An. Chúng tôi đã tìm cách liên lạc với tác giả bài biên khảo về Lăng Mộ Triệu Văn
Đế, nhưng không được. Vậy xin coi đây là lơi xin phép để CLB/HSV được link vào bài viết, với mục đích
phổ biến tài liệu đến độc giả Hùng Sử Việt bốn phương. - Song Thuận - CEO)
Bất Khuất
Ấn bản điện tử
Kịch Bản Bi Hùng Dã Sử
Việt Nam
Selected Skits of Heroic
Legends
in Vietnamese History
Vinh Danh Phụ Nữ Truyền Thuyết Việt Nam
Song Thuận
(updated 9/28/04 - 2009)
Nhân ngày Lễ Cha
Tìm hiểu thêm về một số anh hùng danh tướng trong lịch sử:
NHỮNG CUỘC CHIẾN
CHỐNG XÂM LĂNG GÌN GIỮ BỜ CÕI VIỆT NAM
SONG THUẬN