Câu Lạc Bộ
Please click here if
you cannot read the
Vietnamese
characters on this
website - Xin nhan
day neu Qui Vi khong
doc duoc chu Viet
tren trang nay
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Thơ Vịnh Sử
Bất Khuất
Ấn bản điện tử
Kịch Bản Bi Hùng Dã Sử
Việt Nam
Selected Skits of Heroic
Legends
in Vietnamese History
Bài Ca Bình Bắc
Thơ Vũ Hoàng Chương
Trần Lãng Minh diễn ngâm
(trích CD Nga Mi-Trần Lãng Minh - Đôi Bờ Thương Nhớ 2 – Thơ Nhạc Giao Duyên)
Hồ Trường
Nguyễn Bá Trác
Trần Lãng Minh diễn ngâm
(Trích CD Đôi Bờ Thương Nhớ 1 – Nga Mi & Trần Lãng Minh)
Hồ Trường
Nguyễn Bá Trác
Trần Lãng Minh ca
(Trích CD Đôi Bờ Thương Nhớ 1 – Nga Mi & Trần Lãng Minh)