Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt

*  Tổ Quốc Nghìn Năm
Thơ Song Thuận - Nhạc Xuân Điềm
(Ca sĩ: Quê Hương, Tuấn Khải, Thanh Liễu, Hoàng Nam - Hùng Sử Việt  I)
Hùng Sử Ca
*  Việt Nam! Việt Nam
Võ Đức Thu  
Hợp Ca - (Trích từ CD Tuyển Tập Thanh Niên Ca - Trường Petrus Ký - Sài Gòn Việt Nam)
*  Ải Chi Lăng
Nhạc Lưu Hữu Phước
Ban Hợp Ca Dược Khoa 75 (Trích từ CD Trường Ca Việt Nam Oai Hùng)
*  Cô Gái Việt
Nhạc & Lời Hùng Lân
Hợp Ca (Trích từ CD Tuyển Tập Thanh Niên Ca - Trường Petrus Ký - Sài Gòn - Việt Nam)
*  Chiến Sĩ Vô Danh
Nhạc Phạm Duy
Ban Hợp Ca Dược Khoa 75 (trích từ CD Trường Ca Việt Nam Oai Hùng)
*  Đại Phá Quân Thanh
Hoàng Thi Thơ
Ban Hợp Ca Dược Khoa 75 (trích từ CD Trường Ca Việt Nam Oai Hùng)
*  Khúc Khải Hoàn
Lưu Hữu Phước
Hợp Ca (trích từ CD Tuyển Tập Thanh Niên Ca - Trường Petrus Ký - Sài Gòn Việt Nam)
*  Hội Nghị Diên Hồng
Lưu Hữu Phước & Việt Tiến
Ban Hợp Ca Dược Khoa 75 (trích từ CD Trường Ca Việt Nam Oai Hùng)
*  Chiến Sĩ Ca (Thúc Quân)
Văn Giảng
Ban Hợp Ca Dược Khoa 75 (trích từ CD Trường Ca Việt Nam Oai Hùng)
*  Lời Mẹ Âu Cơ
Thơ Song Thuận - Nhạc Xuân Điềm
(Ca sĩ Quê Hương, Hiếu Trung, Thanh Liễu, Hoàng Nam - Hùng Sử Việt  I)
*  Triệu Thị Trinh Anh Thư Trời Nam
Thơ Song Thuận - Nhạc Xuân Điềm
Hợp Ca: Mỹ Thúy & Hội Phụ Nữ Thiện Nguyện
*  Trưng Nữ Vương
Thẩm Oánh
Hợp Ca: Quê Hương, Thanh Liễu, Mai Hiên
*  Chíến Thắng Xuân Kỷ Dậu
Thơ Nguyên Dzuy - Nhạc Xuân Điềm
Hợp Ca : Khánh Ly – Thanh Mai – Duy Quang - Hiếu Trung
*  Đâu Rồi Lăng Quang Trung
Thơ Nguyễn An Phong - Nhạc Xuân Điềm
Khánh Ly – Duy Quang
*  Tuổi Trẻ Phù Đổng
Thơ Song Thuận - Nhạc Xuân Điềm
(Hợp Ca: Quê hương - Tuấn Khải – Hoàng Nam - Dạ Lan – Thanh Liễu)
*  Hòn Vọng Phu 1
Lê Thương
Ca Sĩ Mai Hương (Trích CD Diễm Xưa)
*  Hòn Vọng Phu 2
Lê Thương
Ca Sĩ Mai Hương (Trích CD Diễm Xưa)
*  Hòn Vọng Phu 3
Lê Thương
Ca Sĩ Mai Hương (Trích CD Diễm Xưa)
*  Đây Nam Quan
Thơ Song Thuận - Nhạc Xuân Điềm
Ca Sĩ Vũ Anh – Hòa âm Quốc Toản
*  Vọng Nam Quan
Xuân Điềm
Hợp Ca: Quê Hương - Hiếu Trung – Thanh Liễu – Hoàng Nam (trích CD Việt Nam Tổ
Quốc Nghìn Năm - Xuân Điềm 9)
*  Anh Hùng Xưa
Lưu Quang Thuận
Hợp Ca
*  Bạch Đằng Giang
Lưu Hữu Phước & Mai Văn Bộ
Hợp Ca - Quỳnh Giao – Duy Quang - Quốc Anh – Mai Ngọc Khánh
Trích CD Hùng Ca Nhà Việt Nam – Mai Ngọc Khánh
*  Vòng tay Tiên Rồng
Thơ: Song Thuận, Nhạc: Xuân Điềm, Quốc Toản hòa âm, Ban Tù Ca Xuân Điềm
*  Ngày Xưa
Hoàng Giác
Ban Hợp Ca Dược Khoa 75 (Trích CD Trường Ca Việt Nam Oai Hùng)
*  Ngẩng mặt mà đi
Thơ: Song Thuận, Nhạc: Xuân Điềm, Hòa âm: Quốc Toản, Ban Tù Ca
*  Bà Mẹ Sài Gòn
Thơ: Song Thuận, Nhạc: Xuân Điềm, Quốc Toản hòa âm, Lệ Thu ca
*  Người Con gái Việt Nam
Thơ:  Song Thuận, Nhạc:  Xuân Điềm, Hòa âm: Chí Tâm, Ban Tù Ca & HSV
*  Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây
(Hoàng Phong Linh & Nguyễn Ánh 9, Việt Dzũng & Nguyệt Ánh ca)
*  Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ
Nguyễn Đức Quang – Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi
*  Nhà Việt Nam
Thẩm Oánh

*  Nước Non Lam Sơn
Hoàng Quí
*  Chiến Sĩ Việt Nam
Văn Cao
*  Đêm Mê Linh
Văn Giảng & Võ Phương Tùng
*  Đừng Phản Bội Dân Tộc
Hoàng Kim Quí & Kiều Thanh Long (Trích CD Tuổi Trẻ Về Nguồn)
Ban  Hợp Ca  Nữ  Hùng  Sử Việt
*  Gò Đống Đa
Văn Cao
*  Đường Việt Nam
Nguyễn Đức Quang
*  Gió Mùa Chinh Phu
Ngọc Bích
*  Bóng Cờ Lau
Hoàng Quý
Hợp Ca
*  Lời Thề trên Sông Hóa
Thơ Song Thuận - Nhạc Xuân Điềm
Ca Sĩ Duy Quang
Video
Quê hương & nỗi nhớ
Năm Ngàn Năm Giữ Nước
Thơ Song Thuận – Xuân Điềm phổ nhạc
Việt Nam! Việt Nam!
Nhạc Phạm Duy – Hoà âm nhạc sĩ Lê Văn Khoa
Ban Hợp Ca Ngàn Khơi
Tram con Lac Viet
Thơ Song Thuận - Nhạc Xuân Điềm
Ca Sĩ  Khánh Ly - Hiếu Trung - Hùng Sử Việt I