Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt
VIETCH-PAF
Hoàng Trường Sa
Tiền Đồn Nhà Việt Nam

Thơ Song Thuận - Xuân Điềm phổ nhạc - Ban Tù Ca
Hoàng Trường Sa, mặt tiền nhà Việt Nam.
Hoàng Trường Sa tiền đồn ngoài Biển Đông.
Đã bao đời ta xông pha bão táp.
Giữ Sơn Hà cùng xương máu cha ông.

Một ngày đau , giặc tràn vào Biển Đông.
Một ngày đau, tiền đồn Tàu ngoại xâm.
Khiến căn nhà dân Nam che khuất nắng.
Nỗi nhục nhằn khiêu khích giống Rồng Tiên.


Không, không, không, ta không thể ngồi trông!
Mau, mau, mau đứng lên đòi quyền sống.
Mau phá tan gông cùm, xua tan quân bán nước,
Để căn nhà Việt Nam nhìn thấy nắng phương đông

Không, không, không, xác dân chài Biển Đông.
Mau, mau, mau, máu Bạch Đằng dậy sóng.
Mau dấy lên căm thù, xua tan quân cướp nước.
Để dân lành Việt Nam từ nay sống an bình.

Hoàng Trường Sa đảo vàng thềm nhà Nam.
Hoàng Trường Sa mỏ dầu ngoài Biển Đông.
Bến thương thuyền ta giao lưu toàn thế giới.
Nước Nam giàu vùng kinh tế đa phương.

Hận ngàn năm giặc Tàu, thù nhục chung.
Hận tràn hông thềm vàng chìm biển sương!
Lý, Lê, Trần, Quang Trung xin dẫn dắt.
Cháu con ngài tiếp nối bước chân hùng. (2)

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam (2)