Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt
Illustraded History of Viet Nam
The Legends in Hồng Bàng Dynasty (Part I)
Editor: Bui Van Bao
Artists: Nguyen Dong, Nguyen Thi Hop
English: Truong-thi-Hoa
(Permitted for publishing by Mrs. Bui My Duong)
1- ONE HUNDRED EGGS, ONE HUNDRED CHILDREN
2- THE STORY OF BETEL & ARECA-NUT
(Truyện Trầu Cau)
3- Chử Đồng Tử
4- THE WATERMELON
Quả dưa đỏ
5- Lý Ông Trọng
The Legends in Hồng Bàng Dynasty (Part II)
Kính mời quý vị xem tiếp Huyền Sử Đời Hùng  (phần II)
Illustraded
History of Viet
Nam