Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt

* Bai Noi Chuyen (Phan II)  trong buoi Ra Mat Sach

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC  (ÂM DƯƠNG) ĐÔNG NAM Á.  (Tập I &2 )

Của nhà văn bác sĩ Nguyễn Xuân Quang


* Bai Noi Chuyen (Phan I)  trong buoi Ra Mat Sach

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC  (ÂM DƯƠNG) ĐÔNG NAM Á.  (Tập I &2 )

Của nhà văn bác sĩ Nguyễn Xuân Quang

Trống Đồng Lạc Việt
* Bai Noi Chuyen (Phan III) trong buoi Ra Mat Sach

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC  (ÂM DƯƠNG) ĐÔNG NAM Á.  (Tập I &2 )

Của nhà văn bác sĩ Nguyễn Xuân Quang
* Bai Noi Chuyen (Phan IV) trong buoi Ra Mat Sach

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC  (ÂM DƯƠNG) ĐÔNG NAM Á.  (Tập I &2 )

Của nhà văn bác sĩ Nguyễn Xuân Quang
TRĂNG THU TRÊN KIM TỰ THÁP
Tạp ghi Nguyễn Xuân Quang
TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC LÀ CỦA ĐẠI TỘC VIỆT
HAY CỦA TRUNG HOA?
                                        Nguyễn Xuân Quang
CHỮ NÒNG NỌC (1) (2) (3) (4) (5)
KHÁI QUÁT VỀ CHỮ NÒNG NỌC        
                                     Nguyễn Xuân Quang