Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt
Thắp sáng lên!
Thắp sáng lên!
Ngọn lửa hồng!
Hỡi quốc dân
Hãy đứng lên
Giành non sông!
Đạp gông  cùm
Quyết tiến lên
Diệt bạo quyền
Núi Chí Linh
Đã khắc sâu
Ngày vinh quang lịch sử
Nguyễn Trãi ơi!
Có nhớ chăng
Lời dặn dò
Phút tiễn đưa
Nguyễn Phi Khanh
Hờn Nam Quan!
Đại Nghĩa cùng
với Tri` Nhân
Diệt bạo tàn
Hỡi quốc dân
Gái với trai
Diệt binh Ngô
Sạch cõi bờ!
THẮP LỬA BÌNH NGÔ
Thơ Song Thuận
Nhạc Xuân Điềm
Hợp Ca: Ban Tù Ca - Hòa Âm Quốc Toản
Tranh Vi Vi/Nguồn Vietlist.us/Trần Việt Nam, Cửu
Long Giang
Tranh Mạnh Quỳnh & Tạ Thúc Bình/ Bùi Văn
Bảo/Việt Sử Bằng Tranh
Dân  tộc Việt hiên ngang
Ta Đại Việt hùng cường
Không bao giờ khuất phục
Làm nô lệ ngoại bang!
Dân tộc Việt bao dung
Non  nước Việt muôn đời
Không bao giờ chấp nhận
Thành Châu Quận ngoại bang
Thắp sáng lên
Xóa bóng đêm
Đừng ngại ngần
Máu Lũng Nhai
Đã thấm vai
Thề chung lưng!
Nuôi căm hờn
Hãy nấu nung
Một lời thề
Quyết chống Ngô
Chém Liễu Thăng
Này Chi Lăng ...Còn in dấu!
Hãy phất cao
Hãy phất cao
Ngọn cờ vàng
Hãy nắm tay
Quyết đứng lên
Về Lam Sơn
Phò Lê cùng
Đánh đuổi Minh
Chạy về Tàu
Cứu nước Nam
Hãy đứng lên
Giành giang san nước Việt
Tổ Tiên ta hào hùng
Con cháu nguyện noi gương
Mau mau cùng thắp lửa...
Bình Ngô quyết một lòng!
<bgsound src="http://www.hungsuviet.us/files/cd0track02.mp3" loop=true>
Bình Định Vương Lê Lợi (Tranh Hồ Thành Đức)
Quân Sư Nguyễn Trãi
Quân Sư Nguyễn Trãi
Bình Định Vương Lê Lợi
(Tranh Hồ Thành Đức)
Thắp lửa bình Ngô

Mau thắp sáng lên ngọn lửa hồng
Bình Ngô dẹp loạn cứu non sông
Từ ngày giặc chiếm làm Châu, Huyện
Nước mất, nhà tan, tủi nhục không?!

Giặc đổi tên thành, tên nước ta
Di phong, đảo tục dấy phong ba
Phen này chúng quyết tiêu nòi giống
Tộc Việt không còn…Ôi xót xa!

Giặc lấy tư gia, chiếm ruộng vườn
Nhà chùa, đền miếu cũng xung công
Nghênh ngang, gian ác loài Ngô tặc
Cùng lũ gian tà cướp núi sông!

Biển đảo, biên thùy đã mất tên
Con Hồng cháu Lạc hãy vùng lên
Sóng gầm biển thét đòi công lý
Đuổi lũ xâm lăng giữ chủ quyền

Lửa đã bùng lên núi Chí Linh
Lam Sơn khởi nghĩa diệt quân Minh
Lũng Nhai cắt máu thề hưng quốc
Rửa hận Nam Quan mối nhục hình

Bất khuất hy sinh quyết một lòng
“Bình Ngô đại cáo” đọc làu thông
Hung tàn, cường bạo thua Nhân Nghĩa
Tiếp bước cha ông giữ núi sông

Mau thắp sáng lên ngọn lửa hồng
Đêm đen nô lệ, chẳng chờ trông
Người người đứng dậy hờn sông núi
Tuổi trẻ không hèn trước Tổ Tông
Vương Sinh