Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt

NGHI VẤN SỬ ???

(Những vấn đề về lịch sử Việt Nam còn trong vòng tranh luận)


* Bài Học về Cuộc Tranh Chấp
Giữa Phe Thân Pháp và Thân Trung Hoa Dưới Triều Nguyễn
Nguyễn Xuân Phước (Tiến sĩ luật khoa Hoa Kỳ)
(Trích từ Forum Việt Báo/Diễn Đàn Dành Riêng/Nhóm Trưng Vương & Thân Hữu/Uyển Nhi Trang (Hồng Vũ
Lan Nhi) Updated 11/8/2008.


*  BÀI THƠ “NAM QUỐC SƠN HÀ” CÓ TỪ BAO GIỜ?
(Đinh Ngọc Thu) - (updated 10/31/2008)


* VÌ SAO LÝ THƯỜNG KIỆT TRỞ THÀNH HOẠN QUAN?
(Đinh Ngọc Thu) - (updated 10/26/2008)


* VÌ SAO TRẦN LIỄU HẬN VUA TRẦN THÁI TÔNG ĐẾN CHẾT?
(Đinh Ngọc Thu) - (updated 9/28/2008)


*  BÍ ẤN VỀ CUỘC ĐỜI CỦA LÝ CHIÊU HOÀNG
(Đinh Ngọc Thu) - (updated 9/28/2008)

* BÍ ẨN VỀ CUỘC ĐỜI TRẦN QUỐC TOẢN
(Đinh Ngọc Thu) - (updated 9/24/2008)


*  Giao Chỉ và Tượng Quận
(Trần Việt Bắc) (updated 5/8/2008)

*  Thục An Dương Vương - Lịch Sử hay Thần Thoại ?

*  Nhà Triệu và nước Nam Việt
(Song Thuận)

*  Tính Chính Thống của Nhà Triệu và nước Nam Việt
(Bài góp ý của Trần Việt Bắc)  (updated 5/16/2008)

*   Tính Chính Thống của Nhà Triệu và nước Nam Việt
(Bài Biên Khảo của Trương Thái Du) (updated 5/16/2008)


*  Nước Xích Quỷ hay nước Xích Quy?

*   Văn Lang - Văn thân địa - Đất Bách Việt

*  15 Bộ của nước Văn Lang

*  Người Bách Việt  và dân tộc Lạc Việt

*  Triệu Vũ Đế Công và Tội

*  Thừa tướng Lữ Gia Công và Tội

*  Niềm tin về sự Tuẫn Tiết của Hai Bà Trưng

*  Bà Triệu – Húy danh - Đền thờ và ngày lễ kỷ niệm

*  Thái Hậu Dương Vân Nga - Công và Tội

*  Ai giết Lê Lai? (updated 5/10/2008)

*  Vụ án Nguyễn Trãi - Nguyễn Thị Lộ