Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt
Illustraded History of Viet Nam
The Legends in Hồng Bàng Dynasty (Part II)
Editor: Bui Van Bao
Artists: Vi Vi Võ Hùng Kiệt - Bùi Bảo Thạch
English: Từ Vân
(Permitted for publishing by Mrs. Bui My Duong)
1- THE LEGEND OF THE RICE CAKES
Bánh dày  và bánh chưng
* Quan Lang (Theo Trần Trọng Kim)
2- PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG
3- Sơn Tinh & Thủy Tinh
Illustraded
History of Viet
Nam