Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt
Lịch Kỷ Niệm Anh Hùng Dân Tộc
Năm Kỷ Sửu - 2009
Tháng Giêng (đủ) - Kỷ Sửu
January 2009
Ngày mồng 5 Tết Kỷ Dậu 1789, Hoàng Đế Quang Trung Nguyễn Huệ (1788-1792).vào
Thăng Long đánh đuổi 20 vạn quân Mãn Thanh ra ngoài bờ cõi. Tại mặt trận Đống Đa do
Đô Đốc Đặng Tiến Đông thuộc quyền vua Quang Trung chỉ huy,  đánh giết quân Thanh,
xác chất thành gò (Gò Đống Đa)

Giỗ trận Đống Đa

Đống Đa hương khói giỗ quân thù
Tha thứ, tình người đẹp thế ru!
Đắp mả chiêu hồn, tâm sáng tỏ
Đào mồ bạt vía, trí thâm u
Nghìn năm bia miệng khinh tà thuyết
Vạn thế sử xanh trọng thánh thư
Đại thắng mùa xuân năm Kỷ Dậu
Là tia nắng rọi cõi sa mù!
Vương Sinh
Tháng Hai (thiếu) - Kỷ Sửu
February - 2009
Lịch  

Kỷ Niệm Anh Hùng Dân Tộc

Kỷ Sửu - 2009
Tháng Ba (đủ) - Kỷ Sửu
March - 2009
Hoàng Đế Quang Trung Nguyễn Huệ
(Tranh Vi Vi)
Vịnh Hai Bà Trưng

Ngựa Gióng đã lên không,
Rừng Thanh voi chửa lồng.
Nở chồi hoa nụ Lạc,
Mở mặt nước non Hồng.
Trăng tỏ gương hồ Bạc,
Mây tan dấu cột đồng.
Nén hương lòng cố quốc,
Xin khấn một lời chung.

Hoàng Thúc Hội
Hai Bà Trưng đánh đuổi Tô Định và giặc Hán
Bà Triệu Thị Trinh đánh giặc Ngô (Tranh ViVi)
BÀ  TRIỆU

Nông Cống huyện xưa có một bà
Mồ côi bố mẹ thuở lên ba
Chí cùng anh cả thờ trung nghĩa
Tình lỗi chị dâu ở ác tà
Áo giáp yên voi từng trận mạc
Đồn binh trướng hổ giữ sơn hà
Nhụy Kiều tướng soái lưu danh mãi
Ấy bậc anh hùng dựng quốc gia

Khiêm Đức
Tháng Ba (đủ) - Kỷ Sửu
April - 2009
Trăm con Lạc Việt (Tranh ViVi)
Ngọn Cờ Viêm

Giỗ Đức Hùng Vương Tổ nước nhà
Mồng mười nhằm tiết tháng ba ta
Dân non trăm triệu tươi cành lá
Nước ngót nghìn năm đẹp cỏ hoa
Công đức bao trùm cùng vũ trụ
Ân tình lan tỏa khắp sơn hà
Cờ Viêm một thuở Châu Phong dựng
Nối tiếp muôn đời phất phới xa

Chính Hà (Sơ thu Đinh Mão, 1987)
Tháng Tư (thiếu) - Kỷ Sửu
May - 2009
Tháng Năm Nhuần (thiếu) - Kỷ Sửu
June - 2009
Tháng Sáu (thiếu) - Kỷ Sửu
July - 2009
5 tháng Giêng Kỷ Sửu (feb.20, 2009): Giỗ trận Đống Đa - kỷ niệm vua Quang Trung
Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh (Trung Hoa)
Lý Thường Kiệt (1019-1105) - Tranh ViVi
Lý Thường Kiệt

"Nước Nam, sông  núi của người Nam"
Quân nghịch ngông cuồng có biết chăng?
Như Nguyệt giữ yên vùng tuyến lửa,
Khâm Liêm phá sập ổ xâm lăng.
Bình Chiêm, đánh Tống tài thao lược
Ái quốc, trung quân đức vĩ nhân
Danh tướng, lẫy lừng vang bốn biển,
Một đời tận tụy với giang san.
Vương Sinh
Từ ngày 6-10 tháng 2 Âm Lịch: Lễ hội Kỷ Niệm Lý Thường Kiệt tại Đền Trúc
(Hội Quyển Sơn) - Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Ngày 21 tháng 2 Âm Lịch Lễ Hội kỷ niệm Bà Triệu tại đền thờ Bà Triệu trên núi Gai
(núi Ải), làng Phú Điền, huyện  Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Ngày 6 tháng 2 Âm Lịch: Lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng
Ngày 10 tháng 3 âm Lịch: Đại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Dù ai buôn ngược bán suôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba
Ngày 8-9 tháng 4 Âm Lịch: Hội Gióng kỷ niệm Phù Đổng Thiên Vương

Mồng chín tháng tư
Không đi Hội Gióng cũng hư một đời
Tháng Bảy (đủ) - Kỷ Sửu
August - 2009
Tháng Tám (thiếu) - Kỷ Sửu
September - 2009
Tháng Chín (đủ) - Kỷ Sửu
October - 2009
Tháng Mười (thiếu)  - Kỷ Sửu
November - 2009
Tháng Một (đủ)    - Kỷ Sửu
December - 2009