Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt
CHUYỆN TÌNH
MỴ CHÂU TRỌNG THỦY *

Theo truyền thuyết, An Dương Vương phải nhờ thần Kim Qui giúp sức mới xây xong Loa
Thành. Thần Kim Qui cho An Dương Vương một cái móng dùng làm lẫy nỏ thần, hễ bắn ra
một phát, có hàng trăm mũi tên phóng ra tiêu diệt kẻ thù. Nhờ thế, quân Triệu Đà không thể
nào đánh bại được An Dương Vương.
Triệu Đà bèn dùng mưu kế, cho con là Trọng Thủy xin cưới Mỵ Châu,  con gái An Dương
Vương.

Trọng Thủy lấy được Mỵ Châu rồi,  dò hỏi vợ bằng cách nào, không ai đánh được nước Âu
Lạc? Mỵ Châu ngay tình,  kể chuyện chiếc nỏ thần và đưa nỏ khoe chồng.  Trọng Thủy bèn
đánh tráo nỏ thần bằng nỏ giả. Khi sắp từ giã vợ để trở về thăm cha, Trọng Thủy còn nói
với vợ rằng: “Lỡ gặp giặc giã đánh đuổi, làm sao có thể tìm nhau?” Mỵ Châu trả lời: “Thiếp
có áo lông ngỗng, khi chạy về đâu, thiếp sẽ rắc lông ngỗng xuống đường để chàng theo đó
mà tìm.”

An Dương Vương cậy có nỏ thần, không phòng bị. Khi Triệu Đà mang quân đánh Loa
Thành, An Dương Vương  mới đem nỏ ra bắn, nhưng không còn hiệu nghiệm nữa..

An Dương Vưong thua chạy về phía Mộ Dạ. Mỵ châu ngồi sau lưng cha,  rắc lông ngỗng để
Trọng Thủy đi tìm nàng như lời đã hứa. Giặc đuổi theo quá gấp, An Dương Vương  khấn
thần Kim Qui giúp đỡ. Thần Kim Qui hiện ra, nói:  giặc ở sau lưng nhà ngươi đó! An Dương
Vương quay lại, thấy con gái đang rắc lông ngỗng,. bèn vung gươm chém con gái và nhẩy
xuống biển tự tử.
Trọng Thủy lần theo vết lông ngỗng , biết vợ đã chết cũng nhẩy xuống giếng trước thành Cổ
Loa tự tận. Người ta đồn rằng những con trai dưới biển uống phải chất
máu oan khiên của nàng Mỵ Châu, đã hóa ra có ngọc trân châu.  Ngọc này đem về rửa với
nước giếng nơi Trọng Thủy chết, sẽ trở thành trong sáng, lóng lánh đẹp lạ thường.
Ngày nay tại làng Cổ Loa, trước đền thờ An Dương Vương có một cái giếng theo tục truyền
Trọng Thủy đã nhẩy xuống đó.. Ngoài ra, trên núi Mộ Dạ, gần xã Cao Ái, huyện Đông
Thành, tỉnh Nghệ An, có đền thờ An Dương Vương, gọi là đền Công vì có nhiều chim công ở
đó. Hàng năm, lễ kỷ niệm vào ngày  mồng 6 tháng Giêng Âm Lịch.
Người đời sau làm thơ ca vịnh  mối tình Mỵ Châu Trọng Thủy là vì lòng thương cảm nỗi oan
khiên của đôi vợ chồng sống chết có nhau...Tấm chân tình  Mỵ Châu Trọng Thủy mãi mãi sẽ
không bao giờ phai nhạt.
* Chuyện Tình Mỵ Châu Trọng Thủy mang nhiều tính “Tiểu thuyết thần thoại trữ tình”.

Cổ Loa Hoài Cảm

Thành quách còn mang tiếng Cổ Loa
Trải bao gió táp với mưa sa
Nỏ thiêng hờ hững giây oan buộc,
Giếng ngọc vơi đầy giọt lệ pha
Hoa cỏ vẫn cười ai bạc mệnh
Cung đình chưa sạch bụi phồn hoa
Hưng vong biết chửa người kim cổ?
Tiếng cuốc năm canh bóng nguyệt tà.
Á Nam Trần Tuấn Khải

Thăm Di Tích Cổ Loa (Họa 1)

Dừng chân nền cũ, dấu thành Loa
Chạnh nhớ Mỵ châu, giọt lệ sa
Nghĩa vợ, nỏ thần đâu đáng kể
Tình chồng, lông ngỗng cũng như pha
Giếng sâu tạ lỗi, đau lòng bướm
Thạch nổi ân cần, nát dạ hoa (1)
Trọng Thủy chàng ôi, đời tục lụy
Hẹn nhau, thiên cổ dưới trăng tà!
Vương Sinh

(1) Theo truyền thuyết, Mỵ Châu sau khi chết hóa thành tảng đá có hình dạng một thiếu phụ
không đầu nổi trên sông và được dân chúng vớt đem thờ ở Cổ Loa, nơi đền An Dương
Vương.

Duyên Tình Trong Lửa Hận Thù
(Bài Họa 2)

Thục Đế vang danh trấn Cổ Loa
Nỏ thần tên bắn tựa châu sa
Mắc mưu hòa giải thời phong nghịch
Lầm kế kết thân lúc ráng pha
Phụ tử gánh thù tan nát nước (1)
Phu thê mang nợ tả tơi hoa
Gươm thiêng oan nghiệt vung tay chém
Thỏ ngọc hợp tan với ác tà (2)
Sơn Khê

1- Theo quan niệm Trung Hoa cổ : Kiếp trước hai người nếu thù nhau thì kiếp này thành cha
con ; nếu nợ nhau thì thành vợ chồng.
2- Thỏ ngọc (Bạch thỏ ):Mặt trăng
Ác tà : (Kim Ô ): Mặt trời.

Lời Thục Đế (Bài Họa 3)

Hằng đêm ta trở lại thành Loa
Tìm bóng con yêu đã trầm sa
Vì chồng nước mắt hoà với biển
Vì cha máu đỏ ánh chiều pha
Tuyệt vọng ta thành tên mù quáng
Yêu thương ai giết một đời hoa
Ngàn năm tiếng khóc con vô tội
Vang mãi trong ta mỗi xế tà
Đặng Lệ Khánh

16- Tình Hận (Bài Họa 4)

Năm tháng vùi chôn dấu Cổ Loa.
Hận tình miên viễn - hạt châu sa.
Nỏ thiêng trấn quốc - tình thù lẫn,
Gươm báu trảm nàng - huyết lệ pha.
Trọng Thủy manh tâm – cam phụ nghĩa
Mỵ Nương nhẹ dạ - chịu vùi hoa.
Thân thương, tin tưởng - lừa nhau dễ
Gian dối, điêu ngoa - thói ác tà.
Thục Điềm

Chữ Trung Chữ Nghĩa
(Bài Họa 5)

Nước mất nhà tan chuyện Cổ Loa
Chọn trung hay nghĩa cũng lầy sa
Mỵ Châu bởi nghĩa, đầu rơi máu
Trọng Thủy vì trung, hận lệ pha
Chọn nghĩa bất trung, cam mất nước
Chọn trung phụ nghĩa, thí đời hoa
Lưỡng nan tiến thoái: trung hay nghĩa?
Dị lộ đồng qui... bóng ác tà!
Anh Tú
(Tranh ViVi - Việt sử bằng tranh/Bùi Văn Bảo)

1- Đã mấy ngàn năm
Chuyện tình sử xanh
Mỗi lần nhớ đến
Lệ vẫn long lanh

(Tranh ViVi - Nguồn: Việtlist.us/Trần Việt Nam)

2- Xưa An Dương Vương
Cho xây Loa thành
Rùa thần giúp sức
Nỏ thần an dân
Tranh ViVi - Nguồn: Việtlist.us/Trần Việt Nam

3- Ai ngờ đâu rằng
Nuôi mộng xâm lăng
Triệu Đà toan tính
Đánh tráo nỏ thần
Tranh ViVi - Việt sử bằng tranh/Bùi Văn Bảo

4- Sai con Trọng Thủy
Sính lễ cầu hôn
Mưu kế tinh khôn
Tráo đổi nỏ thần
(Tranh ViVi - Việt sử bằng tranh/Bùi Văn Bảo)
5- Than ôi! Đâu ngờ
Thương nàng Mỵ Châu
Chỉ đường lông ngỗng
Dẫn đến thảm sầu
Chuyện tình Trọng Thủy Mỵ Châu
Thơ: Song Thuận
Nhạc: Xuân Điềm
(Tranh ViVi - Việt sử bằng tranh/Bùi Văn Bảo)

6- Một ngày quân xâm lăng
Vây đánh chiếm Loa Thành
Toàn dân nước Âu Lạc
Khổ đau vì chiến tranh
(Tranh ViVi - Việt sử bằng tranh/Bùi Văn Bảo)

7- Nỏ thần, ôí!  Nỏ thần
Còn đâu nữa uy danh
Giặc tràn lên đốt phá
Tan nát cả Loa Thành

(Tranh ViVi - Việt sử bằng tranh/Bùi Văn Bảo)

8- Giặc tràn qua biên cương
Giao ước biến đau thương
Người dân nước Âu Lạc
Phải lưu lạc bốn phương
(Tranh ViVi - Việt sử bằng tranh/Bùi Văn Bảo)

9- Nỏ thần, ôi! Nỏ thần
Còn đâu nữa uy danh
Giặc tràn lên cướp phá…
Tạo nên cảnh biệt ly!
(Tranh ViVi - Việt sử bằng tranh/Bùi Văn Bảo)

10- Trọng Thủy chàng ơi!
Vì đâu chia phôi?
Trắng đường lông ngỗng
Thiếp ngóng tin ai…
(Tranh ViVi - Việt sử bằng tranh/Bùi Văn Bảo)

11- Ta đã phụ người
Tình nào lên ngôi
Lời nào gian dối
Ngọc vỡ, trâm rơi!
(Tranh ViVi - Việt sử bằng tranh/Bùi Văn Bảo)

12- Đã mấy ngàn năm
Ngọc trong giếng trong
Chuyện tình từ đó
Lệ vẫn xuôi dòng
Lệ vẫn long lanh… Lệ vẫn long lanh!
Ca Sĩ : Thúy Anh & Tuấn Khải
Hòa Âm: Quốc Toản