Câu Lạc Bộ
Please click here if
you cannot read the
Vietnamese
characters on this
website  

-Xin nhan day
neu Qui Vi khong
doc duoc chu
Viet tren trang
nay
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840


Lịch Sử


*  
Nghi Vấn Sử???

*  Trống Đồng Lạc Việt

(Những bài biên khảo về Trống Đồng
của Nhà Văn Bác Sĩ Nguyễn Xuân Quang và các tác giả khác)


*  Giai Thoại Lịch Sử

*  Thơ Vịnh Sử

*  Văn Sử

*  Hùng Sử Ca

*  Kịch Dã Sử
NGHI VẤN SỬ  
???

(Những vấn đề về  
lịch sử Việt Nam còn
trong vòng tranh
luận)
Những đề
tài mới về
lịch sử

Kính mời quý vị cho
ý kiến và cùng tham
luận
* ý kiến xin gửi về Email
webmaster@hungsuviet.com

(Xin click vào mỗi đề
tài sau:)
Xin click vào   
VHN-TV
để đọc
“Những Nẻo
Đường Việt Nam”
Bất Khuất
Ấn bản điện tử
Kịch Bản Bi Hùng Dã
Sử Việt Nam
Selected Skits of
Heroic Legends
in Vietnamese
History
VIETCH-PAF
 History of Vietnam

Hồng Bàng Dynasty:            2879-257 BC

Thục Dynasty:                          257–207 BC

Triệu Dynasty:                        207 –111 BC

First Chinese domination: 111 BC–39 AD

Trưng Sisters Dynasty:              40–43

Second Chinese domination:   43–544

*Lady Triệu Thị Trinh Uprising:        248

Early Lý Dynasty:                         544–602
(Triệu Việt Vương)  

Third Chinese domination          602–905
Mai Hắc Đế                                          722
Phùng Hưng                                791–798

Autonomy                                     905–938
• Khúc Family                               906–930
• Dương Đình Nghệ                     931–937
• Kiều Công Tiễn                         937–938

Ngô Dynasty:                                 939–967
• The 12 Lords Rebellion:            945–967

Đinh Dynasty:                                968–980

Early Lê Dynasty:                         980–1009

Lý Dynasty:                                 1009–1225

Trần Dynasty:                             1225–1400

Hồ Dynasty:                                1400–1407

Fourth Chinese domination:    1407–1427
Later Trần Dynasty: :               1407–1413    

Lam Sơn Uprising:                    1418–1427
Later Lê Dynasty:                     1428–1788

United Lê:                                 1428–1527
Restored Lê:                           1533–1788

Mạc Dynasty                            1527–1592
Southern and
Northern Dynasty
                     1533–1592
Trịnh-Nguyễn War:                  1627–1672

Tây Sơn Dynast:y                      1778–1802

Nguyễn Dynasty:                       1802–1945
Independent State:                   1802-1883

French domination:                  1883–1945

Việt Nam-French War                 1945-1954

Partition of Việt Nam:                           1954

Republic of Vietnam (South):    1954- 1975  

Communism of Viet Nam (North): 1954-1975

Socialist Republic of Viet Nam  
(Communism):                                  From 1976

*  References:
- Dai Viet Su Ky toan Thu - Le Van Huu...
-  Viet Nam Su Luoc - Tran Trong Kim
- Sources:  Wikipedia - Internet