Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt
Hình ảnh Gia Đình Nông Nghiệp đón tiếp Anh Chị Phan Văn
Thùy (K.II-CN – Tây Đức) và Anh Chị Lâm Quang Kim (K.I-TL
- Việt Nam) tại Nhà Hàng Buffet "The Great Wall"
Các Anh Chị trong Gia Đình Nông Nghiệp đón tiếp gia đình Anh Chị Phan Văn Thùy
và Anh Chi Lâm Quang Kim
Song Thuận, Lâm Quang Kim & Phùng Hữu Tần
Hình ảnh Gia Đình Nông Nghiệp thăm viếng Nông Trại của
anh chị Ân Quới (tại San Diego)
Hình ảnh tươi như hoa của quí chị Gia Đình Nông Nghiệp Hải Ngoại
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già? Chị em trẻ mãi,  đúng là …Canh Nông!
Đố biết là …ai?
(Ẩn, Chào (đứng), Triệu, Tình, Toàn, Dân, Hoàng, Kim, Thuận
Vườn Thanh Long
Vườn Cam, Quýt, Bưởi
“Phái Đoàn Nông Nghiệp Hải Ngoại ” từ Little Sài Gòn đến thăm Nông Trại Ẩn Quới
tại Sandiego, nhân dịp anh chị Lâm Quang Kim đến chơi
Thanh Long trồng quanh gốc Cam, Quýt
Xuống đồi Cam, Quýt, Bưởi, Thanh
Long… để qua thăm đổi trồng Avocado
Vườn trồng hàng trăm cây Avocado rợp bóng
Khu Nông Trại Ẩn Quới
Anh chị Lâm Quang Kim & các nàng dâu Nông Nghiệp
Vài  cảm tưởng của anh  Bùi Xuân Cảnh:

Cam on cac ban,
Nho anh Nguyen Song Thuan,toi da xem duoc hinh anh tiep don anh Thuy, va hinh anh Nong
Trai AN- QUOI.
Khong ngo anh An va chi Quoi la nhung ky su cua truong ta, da lam rang danh truong NLM
bang cach xay dung mot Nong trai thanh cong va dep de nhu vay !  Sau ngay tan nha, ma^'t
nuoc, anh em chung ta luu lac 4 phuong troi, 10 phuong dat, lam du moi nganh nghe va
nhieu nguoi thanh cong, tao dung duoc cuoc song tuoi dep cho minh va cho con chau. Tuy
nhien, toi thu thuc, viec lam cua anh An va chi Quoi va^~n la giac mo ma` toi hang deo duoi
cho den ngay nay.
Toi khong ua cac nha may, toi so. phai ngoi ma`i qua^`n 8 gio trong cac van phong o^`n a`o,
inh  oi tieng phone reo, toi ho^`i ho^.p, phap pho^`ng  lo so  khi  buoc  cha^n vao lam viec
trong cac  benh vien, no+i  do'  mo^~i  so+ so't  de^`u pha?i  tra gia'  rat dat.... Nhung toi  mo+
khong khi thoang dang ngoai troi, nhin bong cay xanh,  lam viec nhu nong dan.  Van biet  
thuc te co khac voi mo^.ng  mo+ , va lam  nghe^`  no^ng cung co  nghia la phoi nang chay da,
da^`m  minh trong gio  lanh, lam viec tay chan nang  ne^`.  Nhung  tha^n toi la`  tha^n lu`a  ua
nang, quen so^'ng  noi do^ng que  tu  khi con be'. Nhung nam miet mai den sach o Saigon
thoi hoc trung hoc va dai hoc lam cho toi mo?i mo`n. Khi duoc len Blao, toi me^  ngay  ngoi
truong xinh dep giua doi nui  bat ngat, va tuo?ng tuo.ng mai sau khi tot nghiep, se duoc song
trong vung que khoang dat, va lam cong viec minh ua thich. Nhung chien tranh nhu co*n
ho^`ng thu?y,  cuon tro^i bao mo^.ng mo+.
Khi vuot bien , to*'i duoc trai Bataan, Philippines,  do^i  khi  to^i  duoc cac  "  em ga'i  ha^.u  
phuong "  la^n la hoi chuye^.n, dat  ca^u  ho?i : "  Sang My anh C la`m gi  de^?  so^'ng ?"
To^i  da'p :"  Anh  se mua mot No^ng Tra.i,  thue^  va`i  chu.c anh da den  la`m phu. ta'  chan
bo`  va`  ca^`y  ruo^ng. Anh se nuoi ga`, de^?  nghe  ga` ga'y eo o'c  mo^~i buo^?i trua, sau
gia^'c  co^  mie^n  mo+  ve^` que^  cu~,  anh  se~  tro^`ng tre, truc quanh lo^'i di, de^?  nghe la'
tre tru'c ri` ra`o  mo^~i  lu'c chie^`u  ve^`. anh se... anh se...! Ne^'u  co' em na`o de.p  nhu  
Thu, nhu Ngoc Thuy da^y  ma`  bi. cho^`ng  da'  di't, thi`  cu+'  ve^`  No^ng tra.i cua anh.  
Chu'ng  ta se cu`ng mac  vo~ng, nhi`n  troi  xanh,  nghe chim ho't  va`  t('am  ... kho?a  tha^n
duoi ao  ...rau muo^'ng  co' die^?m  hoa sen, hoa su'ng !" Su  ta'n  la'o, vo*  va`o  cua?  to^i  
kho^ng duoc ca'c em tho*m  nhu*  mi't  huong u'ng. Ca'c em de^`u da^?u  mo?  nga.o  to^i: "  
Xi'  !  co'  bi.  cho^`ng  da'  di't,  chu'ng  em  cu~ng  cha?   the`m  ve^` ca'i  ao rau muo^'ng  cu?
a anh da^u !"
O^i !  nhung nguoi em ga'i  mat  phuong  ma`y  nga`i  nam xua, nay  kho^ng biet  ma' da`o  
nam truoc co'  co`n kho^ng  hay  da bi thuc te^'  phu~ pha`ng o xu Co Hoa la`m  cho thanh
ca'c  khu'a  la~o,  ca'c em co'  co`n  nho*'  lo*`i  no'i  nam  xua  cua  cha`ng thu sinh, chien
binh  ma^'t  nuoc  ma^'t  nha`, nam me^, no'i  kho'ac  o tra.i ti nan Bataan. Anh  da kho^ng
thuc hie^n duoc gia^'c mo*  No^ng Tra.i   cu~ng  nhu bao  gia^'c  mo*  co`  con kha'c. To^i
nghie^.p anh bie^'t bao !
Me`ng o*i !  to^i  chi duoc xem co' ma^'y  buc  a?nh no^ng tra.i A^n - Quo*i  ma` tri'  o'c  da
mo`*  di, vie^'t  lung tung,  lang  bang, coi  la.i  muo^'n xo'a  di  he^'t,  nhung nga.i  qu'a  la`
pha?i  viet  la.i mo.t  thu  kha'c.  Xin  cac ban tha lo^~i  va`  ni'n  cuoi  du`m to^i. Da ta.
Anh An, chi Quoi tha^n men:  To^i rat tiec  da  bo qua  nhieu dip khong ve tham nong trai cua
anh chi. To^i  "  bat  de^`n "  anh chi do' !  Bua  nao qua Cali, xin duoc toi Nong Trai cua anh
chi de lam... pho'ng su*.   cho No^i San NN
Mong ngay tai ngo^ cung cac ban Cali.:
BXC

được anh Ngạc Văn Khang khen:

“ Ong CANH than,
Ong viet bai nay ngan gon nhung chua dung tam tu, tinh cam qua TUYET ! ! !

          Khi nao co dip di CA/USA nho ghe tham vo chong Anh Chi AN+QUOI,
Moi khi ,tui nay co dip lhi toi CA,deu duoc Chi QUOI+An moi toi choi tham nong trai nhung rat
tiec tui nay khong co thi gio ranh den tham .Nay duoc doc bai viet ve NONG TRAI do Nguyen
Song Thuan va Ong viet nen tui nay tiec hui hui.
than men,
Khang