Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt
Bất Khuất
Kịch Bản Bi Hùng Dã Sử
Việt Nam
Selected Skits of Heroic
Legends
in Vietnamese History
Xin click vào tấm hình để xem Tiểu Sử các nhân vật lịch sử:
Bà Ba Đề Thám (cuối thế kỷ 19):
VIETCH-PAF