Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt
VIETCH-PAF
             Một cuốn “Từ Điển Tiếng Việt”
   do chính người Việt Hải Ngoại biên soạn.

Kính thưa quý vị và quý anh chị,

Đã 36 năm qua, kể từ 30 tháng tư 1975, văn hóa miền Nam Việt Nam bị truy bức, đốt phá,
xuyên tạc và gần đây, tại một vài thư viện tại Mỹ, một số sách và từ điển được biên soạn
trước 1975 đã bị phá hoại, khiến sinh viên không thể tra cứu được nữa, đành phải tìm
những cuốn từ điển xuất bản từ trong nước. Tất nhiên những tài liệu sách vở, từ điển trong
nước xuất bản đều bị kiểm duyệt rất khắt khe, theo đúng đường lối của đảng.

Những người Việt hải ngoại , đa số là Mỹ gốc Việt, còn mang tinh thần dân tộc, được nuôi
dưỡng trong môi trường dân chủ và mở rộng (như nền tảng giáo dục VNCH trước đây,
được cha truyền con nối). Trong nước, chịu ảnh hưởng của Hán (TC), nên mới có những từ
ngữ “đặc Hán” như : “Lễ Tân” (tiếp khách), “tham quan” (du ngoạn, thăm viếng và nghĩa
đen là quan chức tham lam, ăn hối lộ), “đăng ký” (ghi danh hay ghi tên)… Ở trong nước
phải dùng những từ ngữ này hàng ngày, đã quen miệng, tưởng rằng “được dùng những
chữ mới” làm phong phú thêm tiếng Việt. Nhưng sự thực những từ ngữ này chẳng mới tí
nào, vì người Hán đã nói và viết từ mấy ngàn năm rồi. Nay người Hán truyền dạy cho người
Việt ở trong nước, chính là một hình thức “đồng hóa” người Việt mình dần dần theo chính
sách “tầm ăn lá dâu” đó!  Câu hỏi: “Tại sao ông cha chúng ta đã thi cử, học hỏi và hiểu biết
những từ ngữ này (tiếng Hán) từ hàng ngàn năm rồi, lại không dùng chúng thay thế tiếng
Việt?  Đó là vì tinh thần quật cường , bất khuất, độc lập của các cụ…. Không lẽ ngày nay
con cháu của Đinh, Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, Quang Trung biết được TC đang uy hiếp VN, đã
chiếm biển Đông, chiếm Hoàng Sa của VN  và đang đe dọa chiếm trọn VN, lại nỡ nhắm mắt
làm ngơ nói tiếng nói của giặc hay sao !?

Cũng vì lý do này, chúng tôi  kêu gọi quý anh chị cùng tiếp tay với chúng tôi, soạn một cuốn
Từ Điển Tiếng Việt theo thể thức như sau:

- Thành lập một “Ban Biên Soạn” (khoảng 24 anh chị quan tâm đến Tiếng Việt) để chia sẻ
công việc, mỗi người phụ trách biên soạn nghĩa một chữ cái, thí dụ chữ A. Ngoài phần giải
nghĩa tiếng Việt như các từ điển thông thường, nếu có thể, còn ghi thêm cách viết, chính tả,
nghĩa tiếng địa phương, tiếng lóng… kể cả việc ghi chú thêm tiếng Anh, Pháp nữa.
Từ Điển này được biên soạn tùy theo cấp lớp (Tiểu Học, Trung Học và Đại Học) và thông
dụng (phổ thông).

- Mỗi anh chị nhận soạn một chữ cái trong tiếng Việt,  có thể quy tụ thêm một số bạn hữu
thành một nhóm để cùng bàn bạc, thảo luận với nhau.

- Dùng các Từ Điển Tiếng Việt (soạn trước 1975) làm căn bản và dùng tất cả các tài liệu
khác để tham khảo.   

- Giai đoạn đầu, sẽ áp dụng thể thức E- Books để xuất bản “Từ Điển Tiếng Việt” trên các
Websites. Từ điển này có mục đích bảo tồn cách viết Tiếng Việt có  trước 1975, đồng thời
phát huy và thu nhận thêm những từ ngữ mới hợp lý được giải thích rõ ràng và được đa số
chấp nhận. Những Từ Điển E-Book này đươc phổ biến dưới dạng PDF để không bị phá
hoại và sẽ nhường bản quyền cho nhà in nào muốn in thành sách với những điều kiện dễ
dàng  (do các anh chị trong ban biên soạn quyết định). Trong khi chưa in thành sách,
những “E- Từ Điển Tiếng Việt”  này sẽ được phổ biến rộng rãi trên nhiều trang web và được
“burn” thành nhiều “disk” hoặc “stick” tiện dụng cho Máy computer và Laptop.

- Mời một Ban Tham Vấn có uy tín để tham khảo ý kiến khi soạn thảo và để hiệu đính khi đã
hoàn tất.

Những anh chị tình nguyện trong Ban Biên Soạn sẽ đồng ý với nhau về vài điều lệ căn bản
như sau:

- Có tinh thần dân tộc, dân chủ và mỡ rộng, không cộng sản.

- Dùng tiếng thuần Việt  nếu có thể (không nên ép buộc, gò bó, ngô nghê như “Xưởng đẻ”
chẳng hạn).

- Dùng tiếng Hán Việt, nhưng theo cách viết và nói của người Việt (thí dụ Hồng Hà là tiếng
Hán Việt, ta viết và  đọc là  “sông Hồng”).

Cũng xin phép được nhắc: Tiếng Hán viết và đọc từ phải sang trái, ngược với tiếng Việt viết
và đọc từ trái sang phải). Có một số tiếng Hán Việt, dùng lâu ngày đã quen, nay đổi ngược
lại sẽ không thuận tai, như vậy phải lấy ý kiến  theo đa số. Hy vọng vì tinh thần độc lập dân
tộc, chống lại sự “đồng hóa” của người Hán, chúng ta quyết tâm giữ vững niềm tin và nhất
quyết không bao giờ để xẩy ra vụ  “Bắc thuộc lần thứ năm”.

Kính mời quý anh chị ghi tên tình nguyện tham gia vào Ban Biên Soạn Từ Điển Tiếng Việt
theo địa chỉ email như sau: webmasterhungsuviet@yahoo.com

Trân trọng và tự nhủ “quyết không lùi bước trước mọi trở ngại, khó khăn”

Song Thuận