Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt

HỘI THÂN HỮU SƯ PHẠM QUI NHƠN
NAM CALIFORNIA
(Nhiệm Kỳ 2007 - 2009)

Ban Cố Vấn
Trưởng Ban
                G.S Lê Văn Ba   
Phó Ban                       Cô Nguyễn Thị Hiếu  
   Ủy viên                    Ô. Bùi Khương, B. Phạm Ng.
Cẩm Vân, B.Lê Thị Thanh, Ô.Phạm Nghĩa Hùng,
B. Đoàn Mỹ Châu.

Ban Chấp Hành

Hội Trưởng     
              B. Nguyễn Ninh Thuận
Phó Nội Vụ                   B.Võ Thị An
Phó Ngoại Vụ               B. Lê Thị Hân
Tổng Thư Ký                 B.Lê Thị Lợi
Phụ Tá                           B. Đoàn Thị Mỹ Châu
Thủ Quỹ                        B. Nguyễn Kim Chiến

Trưởng Ban Báo Chí      B. Nguyễn Ninh Thu
Phó Ban Báo Chí            B. Lê Thị Lợi
Trưởng Ban Văn Nghệ   Ô. Phạm Nghĩa Hùng
Phó Ban Văn Nghệ         B.Lê Thị Thanh

Địa Chỉ Liên Lạc : 14205 Cedarwood St.
  Westminster, CA. 92683
        Phone: (714) 373-3695
Email : tamthuannguyen@yahoo.com <mailto:tamthuannguyen@yahoo.com>
          Tóm Lược Sinh Hoạt Hội SPQN
                           (2007-2009)

July 2007:
Họp mặt thường niên Hội Thân Hữu Sư Phạm Qui Nhơn, các bạn từ các nước trên thế giới,
các tiểu bang khác của  nước Mỹ, nhất là các bạn từ Bắc và Nam California về Orange
County tham dự.
- Lần đầu tiên phát hành Đặc San Thân Hữu Sư Phạm Qui Nhơn trong ngày Đại Hội SPQN
cho các anh chị em, bạn bè thân hữu trong đại gia đình Sư Phạm Qui Nhơn.
- Gởi Đặc San SPQN đến các anh chị em ngoài Tiểu Bang xa gần...
October 2007
- 10-10-07 Phúng điếu đám tang mẹ của Hoàng Thị Nga, K5 ở Việt Nam.

November 2007
- 11-11-07 Mua vòng Hoa phúng điếu đám tang Mẹ của Gia Thế -K2.
- 11-11-08 Đăng báo phân ưu Mẹ vợ thầy Giám Học Minh Tâm (SPQN)
- 11-27-07 Phúng điếu đám tang Mẹ chồng Cẩm Vân- K2.
- 11-27-07 Gởi Phúng Điếu ở Việt Nam đám tang Mẹ Kim Phụng.
- 11-27-07 Gởi tiền về giúp cô giáo Phạm Thị Kiều ở Việt Nam bị bệnh nặng.

December 2007
- 12-15-07 Phúng điếu Mẹ Bích Hương -K7

January 2008
- 01-30-08 Gởi tiền về Thái Huê giúp 10 bạn ở Việt Nam bị bệnh tâm thần và gặp khó
khăn...

Feberuary 2008
- Ban chấp hành mới cũ họp tại nhà Ninh Thuận để bàn giao sổ sách...
- 02-16-08 Phúng điếu Mẹ Anh Khương- K 2
March 2008
- Đầu tháng 3 - Họp Ban chấp hành tại nhà Ninh Thuận để hoạch định chương trình chọn
ngày Đại Hội SPQN cùng việc nhận bài và in ấn Đặc San SPQN-08...
- Chia buồn Chị của Anh Vũ Hùng đã tạ thế trên chương trình Văn thơ ca nhạc của Ninh
Thuận trên Đài truyền thanh.
- 03-28-08 Anh chị em trong Hội đi Phúng điếu Bố Vũ Hùng đã tạ thế.

May 2008
- Đầu tháng 5 họp ban chấp hành tại nhà Ninh Thuận để kiểm soát lại Đặc San trước khi
tiến hành in ấn, cùng nhận vé để phát hành cho Đại Hội SPQN và rút ưu khuyết điểm để
tiến hành Đại Hội được thành công mỹ mãn...

June 2008
- Tiến hành in ấn Đặc San SPQN và phát hành vé cho Đại Hội SPQN.

July 2008

- Đại Hội SPQN vào ngày Chủ Nhật  6 tháng7 năm 08 lúc 10:30 tại  Emerald Bay
Restaurant , số 5015 W Edinger Ave., Santa Ana, CA. 92704.
- Tất cả cựu anh chị em giáo sinh trường Sư Phạm Qui Nhơn khắp nơi về họp mặt tại
California.
- Tổ chức bữa cơm và phụ diển văn nghệ cùng phát hành Đặc San SPQN để  gây quỹ giúp
các thầy cô giáo cũ cùng bạn bè đồng môn đã già yếu, bị bệnh tật và gặp nhiều hoàn cảnh
khó khăn  còn ở lại Việt Nam, không đến được bến bờ tự do...
- Gởi Đặc San đến các anh chị em Thân Hữu SPQN, vì hoàn cảnh không đến tham dự Đại
Hội SPQN.

NHỮNG DỰ TÍNH TƯƠNG LAI :
- Tiếp tục gởi tiền giúp đỡ các Thầy Cô Giáo Cũ và các bạn đồng môn đau ốm bệnh tật
cùng gặp những hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam...
- Thăm viếng tang môn hiếu hiếu hỷ các thành viên trong Thân Hữu SPQN trong và ngoài
nước Mỹ.
- Lập kế hoạch để Hội Thân Hữu SPQN đi thăm viếng các ông bà cụ già ở Nursing Home
tại Little Sài Gòn vào ngày Tết và Lể lớn...

                          THIỆP MỜI  

Mồng sáu tháng bảy là ngày:  
Đại Hội Sư Phạm các Thầy các Cô.  
Dù cho bận rộn nơi mô,  
Cũng về gặp tại Little Sài-Gòn.
      

HỘI THÂN HỮU SƯ PHẠM QUI-NHƠN NAM CALIFORNIA      

Trân Trọng Kính Mời Quý Vị cùng Gia Đình đến tham dự                 
Ngày Đại Hội Sư Phạm Qui-Nhơn                
Được tổ chức tại:         
Emerald Bay Restaurant           
5015 W Edinger Ave. Santa Ana, CA. 92704         
Từ 10g sáng đến 3 giờ chiều
 Ngày Chúa Nhật 6 -7 -2008      

Sự hiện diện của quý vị là một niềm vinh dự  Cho Hội Thân Hữu Sư Phạm Qui Nhơn Nam
CA     

Thay mặt Ban Tổ chức                  
Hội Trưởng                                            
NGUYỄN NINH THUẬN                   
(714 ) 373-3695                                            

CHƯƠNG TRÌNH      
Đại Hội Thân Hữu SPQN Kỳ 18

I- 10:00 - 11giờ :
Tiếp Tân.  
II-
Nghi thức Khai mạc:  - Chào cờ Việt, Mỹ, và phút mặc niệm. - Giới thiệu quan khách và
thân hữụ.   
III-
Nội dung sinh hoạt  * Sư Phạm hành khúc chào mừng quan khách  - Lời chào mừng  của
Hội Trưởng SPQNï:   
- Báo cáo  tài chánh và hoạt động của Hội.  
- Phát hành Đặc San Sư Phạm Qui-Nhơn 08.  
-  Cơm trưa thân mật và văn nghệ do  các nghệ sĩ và  các  thân hữu SPQN đóng góp  gồm
các tiết mục đặc sắc như đơn ca, song ca,  đồng ca, vũ, kịch, ngâm thơ ….   
- Lời cảm tạ- Kết thúc đại hội     

Địện Thoại liên lạc:   

Nguyễn Ninh Thuận  ( 714 ) 373-3695    
Võ Thị An                   ( 714 ) 422-6913    
Nguyễn Thị Hiếu       ( 714 ) 895-1973   
Bùi Khương                ( 714 ) 554-1290    
Vũ Hùng                      ( 714 ) 774-6956    
Nguyễn Kim Chiến   ( 310 ) 328-3944    

Chi phí  hổ trợ ẩm thực $20 cho mỗi  thực khách        
Để tiện việc sắp xếp và tiếp đón được chu đáo;   X in Quý vị vui lòng phúc đáp bằng phone    
trước ngày 28 tháng 6 năm 2008.                 
Chân Thành  Đa Tạ.