Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt
VIETCH-PAF
Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ

Thành phần Ban Điều Hành

Địa chỉ liên lạc

Điều lệ gia nhập

Điều lệ phổ biến bài sáng tác

Hội viên (xếp theo vần abc)
Mon Ami - Bạn Tôi - Tình Nghệ Sĩ
                                             -Cao Minh Hưng-
Mùa Hoa Popy … mùa Hoa Tình Yêu
Vuong Sinh - Ninh Thuan
LỜI MẸ RU CHIỀU
Khieu Long

ÐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI
(Thơ Trần Trung Đạo - Bản dịch ra Anh Ngữ: Thanh Thanh)
Kính mời tham dự NẮNG ẤM TÌNH THƯƠNG
7:00 PM thứ Sáu 4/6/2010 – Seafood Paracel – vé $20.00
CLB Tình Nghệ Sĩ kính mời
Liên Hoan Văn Nghệ Văn Đàn Đồng Tâm
& Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ tại Houston TX
chiều 27 tháng 06 năm 2010
Nước Úc: Đồng Tâm, Tình Người: Nghệ Sĩ
Cao Minh Hưng
Đôi Dòng Tản Mạn Theo "Dòng Nhạc Lưu Vong" của Nhạc sĩ Anh Bằng
Cao Minh Hưng