Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt

     Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt Virginia

                                                  Website:

       http://caonguyen.net/cn/viewtopic.php?t=515&postdays=0&postorder=asc&start=0

     *  caonguyen.net/cn/viewtopic.php?p=3076#3076

http://clbhungsuviet.blogspot.com/2010/07/cau-lac-bo-hung-su-viet.html

Cau Lac Bo Hung Su Viet Virginia


Thong bao #1:

(viet khong bo dau de goi email, qui anh chi em de doc)

Thua qui vi va qui anh chi,
Tiep theo thu cua anh Song Thuan ngay 22/11,khuyen khich Cao Nguyen ket hop voi qui anh chi em hien
song o Tieu Bang Virginia va vung phu can, tien hanh viec thanh lap Cau Lac Bo/Hung Su Viet o Virginia.
Cao Nguyen da goi thu ngo:

Thư Ngỏ của Cao Nguyên

Thưa quí vị và quí anh chị Văn Nghệ Sĩ và Thân Hữu,
Trước tiên, Cao Nguyên cám ơn sự giới thiệu của anh Song Thuận về tâm ý của Cao Nguyên trong việc
muốn cùng quí anh chị em Văn Thi Hữu trong vùng Virginia mà CN đã hân hạnh quen biết, góp tâm sức
để thành lập một Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt như các CLB Hùng Sử Việt California, Michigan, Boston... đã
thực hiện. Với Mục Đích và Phương Hướng hoạt động rất hữu ích .
Tuy nhiên, vừa qua cũng chỉ mới giới thiệu cùng các Văn Thi Hữu trong vùng tìm hiểu về Câu Lạc Bộ
Hùng Sử Việt đã có những hoạt động tích cực và hữu hiệu trong các chương trình Văn Hóa và Nghệ Thuật.
Để thực hiện việc thành lập một CLB Hùng Sử Việt, cần phải có một cuộc vận động những tấm lòng
hưởng ứng, không những chỉ với các Văn Thi Hữu, mà còn mời các Thân Hữu và Mạnh Thường Quân
gần xa yểm trợ tinh thần và nội dung sinh hoạt của Câu Lạc Bộ.
Rất mong quí vị và quí anh chị em cùng góp tâm sức để hình thành CLB Hùng Sử Việt như đã nêu. Trước
tiên, xin quí vị và quí anh chị em ghi danh hoặc giới thiệu Nghệ Sĩ và Văn Thi Hữu làm hội viên của CLB
Hùng Sử Việt Virginia.
Thành lập được hay không một CLB Hùng Sử Việt tại địa phương, còn tùy theo sự hưởng ứng của quí vị
và quí anh chị em.
Mọi tiến triển về việc thành lập CLB Hùng Sử Việt, sẽ được cập nhật nơi trang web này. Đồng thời có
email thông báo kết quả đến quí vị và quí anh chị em Văn Thi Hữu và Thân Hữu.
Thân kính chúc quí vị và quí anh chị em cùng thân quyến nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Trân trọng,
Cao Nguyên.

Virginia - 23 NOV,2007.

(ghi chu: qui anh chi em nao tren email khong doc duoc "thu ngo" nay, vui long doc tren trang web:
http://caonguyen.net/cn/viewtopic.php?t=515)

That la khich le, chieu nay, qua anh Song Thuan, CN da nhan duoc thu cua anh Song Thuan, nha van
Bich Huyen (Bac Cali),nha van Bui xuan Canh (Virginia), nha van Ha Phuong Hoai (Nam Cali)... goi loi
chao va co dong du an thanh lap CLB Hung Su Viet Virginia.

* Thu anh Song Thuan:
Kinh chuyen va xin gioi thieu voi anh Cao Nguyen, BS Bui Xuan Canh o
VA la
mot nguoi co tai viet van, lai co tam long tha thiet voi que huong dan
toc
VN. Neu anh CN nho duoc anh BXC giup mot tay trong viec thanh lap va
phat
trien CLB HSV tai Virginia thi chang may luc CLB HSV VA se dat duoc
nhieu
thanh cong trong viec pho bien lich Su VN oai hung.
Mong lam thay!
Song Thuan

*Thu anh Bui Xuan Canh:

Thuan than men,
Cau Lac Bo Hung su Viet tai Virginia la mot buoc phat trien rat ngoan muc cua viec pho bien va vinh danh
dong giong Viet anh hung trong viec dung nuoc va giu nuoc. Lich su la ky uc tap the cua dan toc. Co biet
lich su moi biet yeu nuoc va gin giu que huong. The he tuong lai cua nguoi Viet tren the gioi se co rat it
nguoi biet den lich su Viet Nam, vi song xa que huong va khong co dieu kien tiep xuc voi sach vo viet ve
lich su bang tieng Viet. Nhung nguoi tre tuoi trong nuoc hien nay thi lai duoc day do mot thu lich su quai
dan, chi co muc dich de cao " dang ta ". Vi vay viec pho bien lich su den the he tuong lai la dieu rat dang
hoan nghenh.Toi mong uoc co rat nhieu Cau Lac Bo Hung Su Viet tai cac tieu bang co dong dao nguoi
Viet tai Hoa Ky.
Xin duoc chuc mung va chao don Cau Lac Bo Hung Su Viet Virginia.
Bui Xuan Canh, Virginia.

*Thu Chi Bich Huyen:

Xin chuc mung CLB/HSV Virginia.
Uoc mong trong tuong lai khong xa, CLB/HSV Virginia se lon manh.
Tran trong
Bh

*Thu anh Ha Phuong Hoai:

Mu+`ng anh Cao Nguye^n co' the^m du+. a'n mo+'i trong vie^.c la`m ve? vang trang su+? Vie^.t nghi`n
ddo+`i oai hu`ng
haphuonghoai

Cao Nguyen rat mong CLB-HSV/Virginia duoc thanh hinh va lon manh nhu loi uoc mong cua Chi Bich
Huyen.
Cao Nguyen chi la nguoi goi y voi tat ca tam long tha thiet bao ton nguon Van Hoa va Lich Su Viet Nam.
Nhung tam long khich le cua qui anh chi la nhung vien da xay dung nen mong cho 1 can nha, cung voi
nhung can nha Van Hoa khac luon luon sang nhung tam long Nhan Ai huong ve Coi Nguon Dan Toc. Gop
duoc phan nao la tam nguyen cua nguoi cam but con co mat hom nay. Dau dang xa que huong Me, long
van nho ve.
Nhung can nha tam huyet do, se chuyen giao lai cho the he con em chung ta bao tri thanh qua Cha, Ong
trong qua trinh Giu Nuoc va Dung Nuoc. Duoc ghi lai qua Tho, Van, Hoa, Dieu Khac, Bien Khao... va cac
chuong trinh van nghe voi tinh chat Hung Su Viet Nam anh hung, bat khuat.Nen chi rat can su huong ung
cua cac hoi doan Sinh Vien, Hoc Sinh, Huong Dao...de lam nen mot tap the noi ket nhieu the he tren hanh
trinh Van Hoc Nghe Thuat phuc vu To Quoc, Que Huong Viet Nam.
Moi kho khan va rao can ca nhan se vuot qua theo huong di va muc dich tot dep cho mai sau.
Chan thanh cam on su khich le va huong ung du an thanh lap CLB Hung Su Viet Virginia.
Tran trong,
Cao Nguyên.

Virginia, 23NOV 2007

Thua qui anh chi em Thi Van Huu,
Trong thang 10, Cao Nguyen  co goi den qui anh chi em 1 la thu gioi thieu ve Cau Lac Bo Hung Su Viet,
cung voi su mong muon anh chi em gop tam suc hinh thanh mot CLB Hung Su Viet trong vung Virginia
va phu can .
Nay xin goi tiep phan thu gioi thieu cua anh Song Thuan va thu ngo cua Cao Nguyen, de qui anh chi em
tham khao va gop y ve viec thanh lap CLB HSV .
Do Muc Dich va Phuong Huong hoat dong Van Nghe Thuat phuc vu cho Van Hoc Su Viet Nam, nen qui
anh chi em gan xa deu co the cho y kien va tham gia cung sinh hoat vi muc dich chung .
Rat mong duoc su huong ung cua qui anh chi em .
Than kinh chuc qui anh chi em luon an vui .
Tran trong,
Cao Nguyen .

Thư Ngỏ của Cao Nguyên

Thưa quí vị và quí anh chị Văn Nghệ Sĩ và Thân Hữu,
Trước tiên, Cao Nguyên cám ơn sự giới thiệu của anh Song Thuận về tâm ý của Cao Nguyên trong
việc muốn cùng quí anh chị em Văn Thi Hữu trong vùng Virginia mà CN đã hân hạnh quen biết, góp tâm
sức để thành lập một Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt như các CLB Hùng Sử Việt California, Michigan,
Boston... đã thực hiện. Với Mục Đích và Phương Hướng hoạt động rất hữu ích .
Tuy nhiên, vừa qua cũng chỉ mới giới thiệu cùng các Văn Thi Hữu trong vùng tìm hiểu về Câu Lạc Bộ
Hùng Sử Việt đã có những hoạt động tích cực và hữu hiệu trong các chương trình Văn Hóa và Nghệ
Thuật.
Để thực hiện việc thành lập một CLB Hùng Sử Việt, cần phải có một cuộc vận động những tấm lòng
hưởng ứng, không những chỉ với các Văn Thi Hữu, mà còn mời các Thân Hữu và Mạnh Thường Quân
gần xa yểm trợ tinh thần và nội dung sinh hoạt của Câu Lạc Bộ.
Rất mong quí vị và quí anh chị em cùng góp tâm sức để hình thành CLB Hùng Sử Việt như đã nêu.
Trước tiên, xin quí vị và quí anh chị em ghi danh hoặc giới thiệu Nghệ Sĩ và Văn Thi Hữu làm hội viên
của CLB Hùng Sử Việt Virginia.
Thành lập được hay không một CLB Hùng Sử Việt tại địa phương, còn tùy theo sự hưởng ứng của quí
vị và quí anh chị em.
Mọi tiến triển về việc thành lập CLB Hùng Sử Việt, sẽ được cập nhật nơi trang web này. Đồng thời có
email thông báo kết quả đến quí vị và quí anh chị em Văn Thi Hữu và Thân Hữu.
Thân kính chúc quí vị và quí anh chị em cùng thân quyến nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Trân trọng,
Cao Nguyên.

Virginia - 23 NOV,2007.

TB/
Moi qui anh chi em xem:

- Sinh hoat cua CLB HSV/ California :

http://www.hungsuviet.org/index.htm

- Cap nhat tin sinh hoat:

http://caonguyen.net/cn/viewtopic.php?p=3076#3076