Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt
Kinh Tế
Giáo Sư
Tôn Thất Trình
biên khảo  

Kinh Tế

Nông Nghiệp 1

LTS: Trang Kinh Tế, Khoa Học & Đời Sống, Nông Nghiệp ...phổ biến những tài liệu
về phát triển kinh tế, kỹ thuật nông nghiệp và khoa học kỹ thuật từ trước đến nay.
Chúng tôi tuyển chọn những bài biên khảo trích đăng nơi đây với sự dè dặt và cẩn
trọng, chỉ với mục đích truyền bá Văn Hóa, Lịch Sử Việt Nam.
Như thường lệ, những ý kiến của tác gỉả không hẳn là ý kiến và chủ trương của
Ban Biên Tập Trang Website Hùng Sử Việt.

Sau đây là loạt bài biên khảo về kinh tế và kỹ thuật của Giáo Sư Tôn Thất Trình.
Được biết Giáo Sư Tôn Thất Trình nguyên là Tổng Trưởng Bộ Nông Nghiệp Việt
Nam trước 1975.

* Biết rỏ hơn về Lạng Sơn tỉnh địa đầu chống xâm lược
GS Tôn Thất Trình  (tiếp theo và hết)   

* Lạng Sơn, tỉnh địa đầu bao lần chống  xâm lược
GS Tôn Thất Trình

* Phát triễn cho tỉnh Đắc Nông
GS Tôn Thất Trình
(updated 1/10/2009)
* Phát triễn tỉnh địa đầu Quảng Ninh
GS Tôn Thất Trình
(updated 12/09/2008)

*  Phát triễn tỉnh Tây Ninh
GS Tôn Thất Trình
(updated 11/24/08)

*  Phát triễn  Hành lang Đông Tây Xuyên Á
GS Tôn Thất Trình

*  Phát triễn  Hải Phòng
GS Tôn Thất Trình
*  Phát Triển Kinh Tế Thanh Nghệ Tĩnh

A-        Thanh Hóa

B-        Nghệ Tĩnh - Về Lãnh Vực Phát Triển

B1- Nghệ An

B2- Hà Tĩnh
Khoa học &
Đời sống
Giáo Sư
Tôn Thất Trình
biên khảo  
Khoa học & Đời sống

*  10 nhà khảo cứu  khoa học, kỷ thuật nổi bật Hoa kỳ
(tiếp theo) - G S Tôn Thất Trình biên khảo - Updated 11/02/08
* 10 nhà khảo cứu  khoa học, kỷ thuật nổi bật Hoa kỳ
G S Tôn Thất Trình biên khảo (Updated 10/31/08)

*  Hóa chất Melamine độc hại
G S Tôn Thất Trình
biên khảo  
*  Hóa chất an toàn, không sử dụng thành phần độc hại,
công nghê hóa học Hoa Kỳ, đi vào dòng chánh ?
G S Tôn Thất Trình biên khảo  
*  Công nghệ xi măng Việt Nam
Giáo Sư Tôn Thất Trình
biên khảo  
Nông Nghiệp 1
Giáo Sư
Tôn Thất Trình
biên khảo
Nông Nghiệp 1

*
Hình ảnh đón tiếp anh chị Tạ Cự Hải
9/3/2009

* Hình ảnh Họp mặt Tân Niên Kỷ Sửu 2009
Hội Nông Nghiệp VN Hải Ngoại (3/01/2009)

*  Hình ảnh Gia Đình Nông Nghiệp đón tiếp
Anh Chị Phan Văn Thùy (K.II-CN – Tây Đức) và Anh Chị
Lâm Quang Kim (KI-TL - Việt Nam)

*  
Viên Học Cali & Nghề Trồng Nấm
Giáo Sư Tôn Thất Trình

* Phát triễn cao su tiểu điền
Giáo Sư Tôn Thất Trình

*  Phát triễn Biển Tây Việt Nam
Phát triễn Thượng Du-Tây Bắc miền Bắc, ba tỉnh :

*  Lai Châu, Điện Biên và Sơn La
Nông Nghiệp 2
Tiến Sĩ
Trần Văn Đạt
biên khảo
Khoa học & Đời sống
8 giải pháp k thuật khoa học cho nông nghiệp
thế kỷ 21, nuôi 9 tỉ người năm 2050
                       G S Tôn Thất Trình
Kính mời đọc
Trang Kinh Tế - Nông Nghiệp 3
Tiến Sĩ  Trần Đăng Hồng biên khảo
Kinh Tế
Nông Nghiệp 3
TS Trần Đăng Hồng
biên khảo
VIETCH-PAF